All funktionalitet ska kunna användas med tangentbord

Om riktlinjen

  • EN 9.2.1.1
  • WCAG 2.1.1 (A)

Det händer ibland att personer som navigerar enbart med hjälp av tangentbord inte kan använda delar av webbsidan, eftersom ett script eller tilläggsprogram kräver ett musklick eller tryck på pekskärm och att tangentbordet därmed inte går att använda för all funktionalitet.

Därför ska tangentbordet kunna användas till all funktionalitet

För den som bara kan eller vill använda tangentbord (eller hjälpmedel som kopplas till tangentbordskommandon) behöver digital service utformas så att den inte förutsätter användning av till exempel mus eller pekskärm.

Personer som inte ser eller som har så kallad ”musarm” kan behöva navigera med tangentbord. Även den som använder sig av röststyrning, sug/blås-munstycke eller till exempel knappar som styr en svepfunktion är beroende av att interaktion kan ske med hjälp av tangentbordskommandon. Detta eftersom många hjälpmedel i praktiken fungerar som tangentbord.

Vad kräver lagen?

Tangentbord, tangenter och funktionalitet

  • Alla funktioner ska gå att nå med tangentbord.
  • Alla funktioner ska gå att hantera med tangentbord.
  • Personen ska inte behöva hålla ner en tangent under en viss tid.
  • Personen ska inte behöva trycka ned flera tangenter inom en kort tid.

Detta innebär till exempel att ingen funktionalitet ska kräva att användaren klickar på en viss koordinat, utför en viss rörelse eller drar ett objekt till någon specifik plats.

Undantag från lagkraven

Kravet är inte tillämpbart i sådana situationer där det är omöjligt att utföra en inmatning med tangentbord, till exempel vid frihandsteckning eller manövrering där en exakt rörelsebana är avgörande. Men, om du exempelvis erbjuder handskrift som metod för att mata in text så behöver funktionaliteten textinmatning kunna göras med tangentbord.

Så testar du att tangentbordet fungerar till allt

Testa din webbplats eller mobila applikation utan mus och utan pekskärm. Navigera genom alla element med tangentbordet.

Navigera bland interaktiva element

I de flesta webbläsare (inklusive Firefox och Chrome) kan du navigera mellan sidans interaktiva element med Tabb och Skift+Tabb.

Navigera mellan alternativ

För att navigera mellan alternativen i en radiogrupp använder du piltangenterna.

Aktivera länkar och knappar

Du kan aktivera länkar och knappar med tangenten Enter.

Växla markering i kryssruta eller fälla ner rullgardinslista

För att växla markeringen i en kryssruta, använd Mellanslag. Du kan vanligen fälla ned en rullgardinslista med Mellanslag, navigera mellan alternativen med piltangenter och välja ett alternativ med Enter.

Utdrag ur WCAG

WCAG 2.1.1 (A) Tangentbord

All funktionalitet är hanterbar via ett gränssnitt för tangentbord utan att det krävs särskild timing för varje enskild tangenttryckning. Detta gäller med undantag för när den underliggande funktionaliteten kräver inmatning som är beroende av mönstret som skapas av användarens rörelser och inte bara slutpunkterna.

Därför länkar vi till WCAG på svenska och engelska

Relaterade riktlinjer

Ingen tangentbordsfälla

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: