Var konsekvent i navigation

Om riktlinjen

  • EN 9.3.2.3
  • WCAG 3.2.3 (AA)

Det underlättar för alla om liknande uppgifter kan utföras på samma sätt oavsett var på webbplatsen en befinner sig, och att funktioner för att navigera kommer i samma ordning överallt.

Därför ska navigeringen vara konsekvent utformad

Att navigationen är konsekvent utformad är viktigt för att personer ska förstå hur webbplatsen fungerar. Det betyder inte att alla sidor måste se likadana ut, men det underlättar om liknande uppgifter kan utföras på samma sätt oavsett var på webbplatsen personen befinner sig, och funktioner för att navigera kommer i samma ordning överallt.

Vissa personer med grav synnedsättning memorerar strukturen på en webbplats och om den förändras mellan sidorna blir det besvärligt för dessa personer, liksom för personer med vissa kognitiva funktionsnedsättningar.

Vad kräver lagen?

Om det finns navigeringsfunktioner som förekommer på flera sidor på webbplatsen:

  • Navigeringsfunktioner presenteras i samma inbördes ordning på de sidor där de förkommer.
  • Länkar och liknande inom varje navigeringsfunktion kommer i samma inbördes ordning.

Undantag från lagkraven

Om personen själv kan påverka navigeringsfunktionernas ordning är det godkänt att den förändras.

Så testar du navigeringen

Jämför ordningen på olika navigeringsfunktioner mellan olika sidor på webbplatsen. Gör användartester för att utvärdera om personer upplever webbplatsen som konsekvent.

Utdrag ur WCAG

WCAG 3.2.3 (AA) Konsekvent navigering

Navigeringsmetoder/funktioner som upprepas på flera webbsidor inom en uppsättning av webbsidor presenteras i samma inbördes ordning varje gång de upprepas, om inte användaren initierar en ändring.

Därför länkar vi till WCAG på svenska och engelska

Relaterade riktlinjer

Konsekvent benämning

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: