Därför är digital tillgänglighet viktigt

För personer med funktionsnedsättning kan god tillgänglighet vara helt avgörande för att kunna ta del av information eller utföra ett ärende på en offentlig webbplats. Att digital offentlig service är tillgänglig är något alla kan dra nytta av.

Enligt WHO lever uppskattningsvis 16 procent* (1 av 6) av den globala befolkningen med en "signifikant funktionsnedsättning", och det är en siffra som bara ökar till följd av bland annat en åldrande befolkning.

Bristande digital tillgänglighet innebär även en ökad förvaltningskostnad då personer som hade kunnat klara sig själva behöver kontakta kundtjänst eller andra handläggare för att få hjälp att lösa uppgiften.

Permanent, tillfällig eller situationsbunden funktionsnedsättning

Statistiken syftar till personer som har någon form av permanent funktionsnedsättning, exempelvis nedsatt syn, hörsel eller rörelseförmåga. I statistiken saknas ofta information om den stora gruppen som har olika typer av kognitiva funktionsnedsättningar.

Skulle man även räkna med personer som har en tillfällig funktionsnedsättning (exempelvis att man har brutit benet) eller har hamnat i en situation där situationen i sig skapar ett funktionshinder för individen (exempelvis att man vistas i en mycket bullrig miljö och därför inte uppfattar ljud på samma sätt som man brukar) skulle siffran vara betydligt högre. Det är svårt att ange en exakt siffra rörande hur många människor som har en funktionsnedsättning, bland annat för att många länder mäter statistik olika. Det kan också handla om hur man diagnostiserar olika funktionsnedsättningar.

Snabbare och enklare

Tillgängliga webbplatser och appar är ofta bättre för alla målgrupper. Dessa är vanligtvis både snabbare och enklare att använda. Tillgängliga webbplatser och appar avlastar dessutom förvaltningens handläggare och är oftast lättare att underhålla och uppdatera.

Relaterad information

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: