Ge förslag på hur fel kan rättas till

Om riktlinjen

 • EN 9.3.3.3
 • WCAG 3.3.3 (AA)

Låt personer få veta hur de ska fylla i önskad information genom att ange tydlig information om vad som blivit fel och tydlig instruktion om hur de ska göra för att rätta till felet.

Därför behöver du ge förslag på hur fel kan rättas till

När fel upptäcks automatiskt bör förslag på korrekt inmatning presenteras om det är möjligt.

Hjälp personer att undvika misstag, men försök också att hjälpa dem att rätta till misstag när ett inmatningsfel upptäcks. Du ska därför presentera förslag på korrekt inmatning när det är möjligt.

Det kan du göra genom att i felmeddelandet ge exempel på inmatning som har det förväntade formatet, eller föreslå en annan stavning som liknar det som personen angivit.

Vad kräver lagen?

Korrigeringsförslag visas för personen om hen fyller i ett felaktigt värde i ett inmatningsfält (i de fall det finns kända korrigeringsförslag)

Exempel på korrigeringsförslag

Om ett inmatningsfält bara accepterar siffror och personen skriver in bokstäver kan ett korrigeringsförslag vara ”Fyll i siffror”.

Om ett fält bara accepterar heltalsvärden mellan 1 och 10 och personen fyller i ett större eller mindre tal än så kan ett korrigeringsförslag vara ”Fyll i ett värde mellan 1 och 10”.

Undantag från lagkraven

Korrigeringsförlag behöver inte visas om det skulle innebära en säkerhetsrisk eller förfela syftet med fältet.

Rekommendationer utöver lagkrav

Förutom lagkraven finns det rekommendationer som kan förbättra den digitala tillgängligheten:

Undvik krav på format vid inmatning

Undvik att tvinga en person att ange information i ett visst format. Låt istället personen ange information på det sätt som hen känner sig bekväm med. Använd sedan reguljära uttryck (regular expressions) för att rätta till formatet innan det sparas i systemet.

Tvätta bort mellanslag

Tillåt även att personer anger mellanslag (space) före och efter informationen. Tvätta bort dessa mellanslag när informationen ska sparas.

När informationen ska sparas i backend-system får du ta bort onödiga tecken(exempelvis mellanslag, bindestreck) innan du sparar informationen.

Inmatning av information utan krav på särskilt format

Nedanstående exempel ska enbart betraktas som förslag du kan utgå ifrån. Du kan behöva justera kodexemplen för att passa ditt behov och förutsättningar.

Personnummer

Reguljärt uttryck: ^(\d{6}|\d{8})([-+])?(\d{4})$

Accepterar inmatning av personnummer i dessa format:

 • 8102141234
 • 198102141234
 • 810214-1234
 • 19810214-1234
 • 810214+1234
 • 19810214+1234

Datum

Datum behöver kunna anges på många olika sätt. Här listar vi några exempel.

Reguljärt uttryck:

^(?:\d{6}|\d{8}|(?:\d{4}[\s\-]?)?\d{2}[\s\-]?\d{2}|\d{1,2}\/\d{1,2}(?:[\s\-]?\d{2,4})?|[\d\/\s-]*\d{2,4})$

Accepterar inmatning av datum i dessa format:

 • 230401
 • 20230402
 • 2023-04-03
 • 2023 04 05
 • 6/4
 • 7/4 23
 • 8/4 -23
 • 9/4 2023
 • 09/04/23
 • 10-04-23
 • 11 04 2023

Postnummer

Postnummer kan anges med eller utan mellanslag.

Reguljärt uttryck:

^\d{3}\s?\d{2}$
Accepterar inmatning av postnummer i dessa format:

 • 12345
 • 123 45

Telefonnummer

Telefonnummer behöver kunna anges på många olika sätt. Här listar vi några exempel.

Reguljärt uttryck:

^(\+46|0)?[\s\-]*\d[\s\-]*\d[\s\-]*\d[\s\-]*\d[\s\-\d\/]*\d{0,4}$

Accepterar inmatning av telefonnummer i flera olika format. Numret kan börja med 0 eller +46 och kan innehålla mellanslag, bindestreck eller snedstreck. Här listar vi några exempel på format som accepteras:

 • 123456
 • 12 34 56
 • 0504/123456
 • 0504/12 34 56
 • 060-12 34 56
 • 08-500 123 45
 • 070-123 45 67
 • +4660123 456
 • +46 60 123 456
 • +4670 123 45 67

Utdrag ur WCAG

WCAG 3.3.3 (AA) Identifiering av fel

Om ett inmatningsfel upptäcks automatiskt och det finns kända korrigeringsförslag så ges förslagen till användaren, utom om det skulle äventyra säkerheten eller syftet med innehållet.

Därför länkar vi till WCAG på svenska och engelska.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: