Se till att koden validerar

Om riktlinjen

  • EN 9.4.1.1
  • WCAG 4.1.1 (A)

WCAG 4.1.1 Parsning ska alltid betraktas som godkänt, oavsett vad ett valideringstest visar.

Validering av kod granskas inte av Digg

Samtidigt som WCAG 2.2 blev en officiell standard i oktober 2023 så uppdaterades även den äldre standarden WCAG 2.1 med ändringen att 4.1.1 alltid ska vara godkänt. I WCAG 2.2 har kriteriet 4.1.1 dessutom plockats bort.

Diggs tillsyn

Fram till och med mars 2023 ingick kodvalidering som en del av tillsynen, men såväl testmetodik som resultatet av dessa tester visade att det var behäftat med diverse utmaningar att genomföra den delen av tillsynen på ett rättsäkert sätt.

Digg har därför slutat granska kodvalidering i samband med tillsyn av offentliga aktörers digitala tjänster.

Senast uppdaterad: