Gör inte användning av tjänster beroende av endast en biometrisk egenskap

Om riktlinjen

 • EN 5.3

När en webbplats eller app använder biometriska egenskaper för identifiering ska en person erbjudas olika metoder för identifiering. Enbart fingeravtryck eller igenkänning av personens ansikte är ofta otillräckligt.

Därför behöver du använda olika biometriska egenskaper

Biometri handlar om att mäta och analysera människors unika biologiska eller fysiska egenskaper, till exempel för att kunna bekräfta personens identitet. Genom att mäta en persons olika biometriska egenskaper går det att identifiera denna person.

Biometriska egenskaper som kan användas är till exempel:

 • fingeravtryck
 • iris – ögats regnbågshinna
 • retina – ögats näthinna
 • ansiktsigenkänning
 • röstigenkänning
 • handgeometri
 • handådror
 • tangentbordstryckningsdynamik (hur en person skriver på ett tangentbord).

Eftersom vissa personer kan sakna fingrar rekommenderas identifiering på fler sätt än enbart genom fingeravtryck. På samma sätt finns det personer som saknar till exempel näthinna och röst.

Biometriska metoder för identifiering kan också utestänga personer som inte kan placera sin kroppsdel där avläsningsverktyget kräver. Människors kroppar är olika och därför kan inte digital service förlita sig på igenkänning av endast en biologisk egenskap.

Vad kräver lagen?

Biometri

Digital service som använder biometriska egenskaper för identifiering ska inte förlita sig på användning av en enskild biometrisk egenskap som det enda sättet för användaridentifiering eller för kontroll av servicen.

Notera att biometriska metoder som bygger på olika biologiska eller fysiska egenskaper ökar chansen att personer med funktionsnedsättning har åtminstone en av de angivna egenskaperna.

Exempel på sådana egenskaper är:

 • fingeravtryck
 • ögats näthinna
 • röst
 • ansikte.

Alternativa sätt att identifiera en person kan vara såväl biometriska som icke-biometriska.

Exempel: flera sätt att identifiera sig

En webbplats eller en app har en funktion för inloggning. Denna funktion bygger på att personen kan logga in genom att funktionen läser av hens fingeravtryck.

Detta är dock inte tillräckligt, utan funktionen för inloggning behöver även erbjuda en alternativ identifieringsmetod. Detta alternativ kan också bygga på biometri, som till exempel ansiktsigenkänning.

Det går även bra att använda andra sätt för identifiering, till exempel ett lösenord.

Hänvisning till EN 301 549

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: