Respektera användarens inställningar

Om riktlinjen

  • EN 11.7

När en person valt en viss textstorlek, mörkt läge eller liknande, ska appen och webbplatsen följa denna inställning.

Därför ska personliga inställningar respekteras

För att en person ska kunna använda sin enhet (mobil, dator och så vidare) så enkelt som möjligt, erbjuder samtliga större operativsystem inställningar där personen kan ställa in textstorlek eller mörkt tema.

Väljer du att ignorera dessa inställningar – till exempel genom att använda ljust läge när personen valt mörkt läge – så blir det jobbigare för hen att använda din webbplats eller app.

Vad kräver lagen?

Respektera användarens inställningar

Användargränssnittet ska följa användarens inställningar för

  • mått
  • färg
  • kontrast
  • typsnitt
  • textstorlek
  • fokusmarkör.

Webbplatsen eller mobilappen kan ha egna inställningar för att styra dessa egenskaper, så länge det dessutom finns ett läge där webbplatsen eller appen följer systeminställningarna, även om systeminställningarna är mer begränsande.

För webbinnehåll är den underliggande plattformen webbläsaren och dess inställningar.

Alla större operativsystem låter personen välja om enheten (datorn, mobilen) ska ha ljust eller mörkt tema. De operativsystem som idag har detta stöd är till exempel MacOS (Mojave eller senare), iOS 13.0 eller senare, Windows 10 eller senare samt Android 10 eller senare.

Undantag från lagkraven

Undantaget från detta lagkrav är om personen själv valt att använda egna inställningar som åsidosätter operativsystemets eller webbläsarens inställningar.

Exempel på olika inställningar

Mörkt tema (dark mode)

En person har valt att använda mörkt tema i både mobilen och datorn. Alla appar i personens mobil och alla program i datorn ska därför visas i ett mörkt tema med ljus text mot mörk botten.

Eftersom webbläsaren ”ärver” inställningarna i operativsystemet så ska alla webbplatser personen besöker också följa detta mörka tema. Väljer hen att ändra från mörkt till ljust tema ska alla webbplatser, appar och program automatiskt växla till ljust läge och därmed visa mörk text mot ljus botten.

Textstorlek

En person har ställt in sin mobil så att alla texter är större än vanligt. Alla appar i mobilen och alla webbplatser som hen besöker ska följa denna inställning och visa text med samma större teckenstorlek.

Systeminställningar

I en app finns det inställningar för ljust respektive mörkt tema. Dessa inställningar påverkar bara den enskilda appen. I appen ska det även finnas ett alternativ som låter appen följa systeminställningarna.

Måttenhet

I en väderapp går det att se temperaturen för en viss plats. Temperaturen ska visas i Celsius eller Fahrenheit beroende på användarens inställningar, ”Språk” på Android respektive ”Språk och region” på IOS.

Vilka måttenheter omfattas av lagkravet?

För närvarande är det endast måttenheter för distans och temperatur som omfattas av detta lagkrav Digg arbetar med att fastställa vilka ytterligare måttenheter som kan omfattas av detta lagkrav.

Tekniska begränsningar i operativsystem och webbläsare

På grund av vissa tekniska begränsningar i såväl operativsystem som webbläsare så är det ibland svårt eller rentav omöjligt att följa detta krav fullt ut. Här nedan går vi igenom vilka egenskaper utvecklare behöver ta hänsyn till för att kunna följa detta krav samt när det saknas tekniska förutsättningar att möta kravet.

Måttenheter

Vi har inte hittat några begränsningar i hur webbsidor och appar kan justera hur måttenheter visas beroende på användarens inställningar. Lagkravet exkluderar dock måttenheter i löpande text.

Färg

Utvecklare av webbplatser och appar ska ange ett färgschema för mörkt läge.

Webbläsare i mobilen

Vissa mobila webbläsare erbjuder användaren att alla webbplatser alltid laddas i mörkt läge. Detta är en annan funktion än vad som krävs i detta lagkrav. Det korrekta beteendet är att webbplatsen automatiskt ska visas i mörkt läge om mobilen operativsystem är inställt på mörkt läge.

Kontrast

Kontrast innebär att antalet färger reduceras. Det finns vanligtvis två typer av högkontrastläge:

  • ljust där information visas med mörk text mot ljus botten
  • mörkt där information visas med ljus text mot mörk botten.

Utvecklare av webbplatser kan välja att ange ett färgschema för högkontrast när det finns skäl att göra så.

Android och IOS saknar stöd för att visa webbplatser och appar i högkontrastläge på ett sätt som möter detta lagkrav. Det högkontrastläge som erbjuds i IOS och i Android innebär att operativsystemet avgör vilka färger som ska användas i appar, inklusive webbläsare. Detta är en annan lösning än den som detta krav omfattar.

Typsnitt

Webbplatser

Webbsidor ska använda den font som personen valt i sin webbläsare eller i sitt operativsystem. Detta fungerar dock inte då inställningarna i webbläsaren endast påverkar webbläsarens utseende, inte fonten som används på webbsidan. Gäller alla operativsystem.

Android

Det går att ändra font type (typsnitt) i hela operativsystemet, men detta påverkar bara appar, inte webbsidor.

IOS

Det går inte att ändra font-typ från default typsnittet i IOS. Vissa appar kan ha egna inställningar för att ändra typsnitt.

Från och med IOS 17 så går det visserligen att ladda ner egna typsnitt, men det är endast för användning i dokument, inget man kan använda i operativsystemet.

Textstorlek

Textstorleken ska följa personens inställningar. Har personen angett en större eller mindre textstorlek i webbläsaren och/eller i operativsystemet så ska texten på webbsidan förstoras respektive förminskas i motsvarande grad.

Fokusmarkörens utseende

Vi har inte hittat någon metod där utvecklare av webbsidor eller appar kan följa personens inställningar för fokusmarkörens utseende.

Hänvisning till EN 301 549

EN 11.7 Respektera användarens inställningar

EN 11.7 finns på sidan 82 i den europeiska standarden med tillgänglighetskrav (ETSI EN 301549 V3.2.1, etsi.org) Länk till annan webbplats.

EN-standarden är på engelska.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: