Skriv beskrivande rubriker och ledtexter

Om riktlinjen

  • EN 9.2.4.6
  • WCAG 2.4.6 (AA)

Tydlighet är viktigt för alla, därför ska rubriker och ledtexter göra det lätt att förstå vad en webbsida handlar om.

Därför behövs beskrivande rubriker och ledtexter

Beskrivande rubriker, ledtexter och etiketter hjälper personer att förstå en sidas innehåll och syfte. Det underlättar även för de som exempelvis navigerar med skärmläsare att hoppa mellan olika delar i innehållet.

Vad kräver lagen?

Rubriker och ledtexter/etiketter ska vara beskrivande. Alla webbsidor behöver ha en rubrik på nivå h1. Det är inget krav att en rubrik på nivå h1 måste vara första rubriken på sidan, till exempel om huvudrubriken ligger efter ett sidhuvud med så pass komplext innehåll att det har rubriker.

Så testar du rubriker och ledtexter

Att ha en logisk rubrikstruktur är viktigt för att exempelvis personer som använder skärmläsare ska kunna orientera sig på sidan. Rubriker kräver därför manuell granskning. Läs rubrikerna utanför sitt sammanhang och se till att det går att förstå vad de tillhörande avsnitten handlar om.

Även ledtexter behöver granskas manuellt. Kontrollera att ledtexter och etiketter gör det tydligt vad syftet med komponenter i användargränssnittet är.

Utdrag ur WCAG

WCAG 2.4.6 (AA) Rubriker och ledtexter/etiketter

Rubriker och ledtexter/etiketter beskriver ämne eller syfte.

Därför länkar vi till WCAG på svenska och engelska

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: