Skriv beskrivande rubriker och ledtexter

Om riktlinjen

  • EN 9.2.4.6
  • WCAG 2.4.6 (AA)

Tydlighet är viktigt för alla, därför ska rubriker och ledtexter göra det lätt att förstå vad en webbsida handlar om.

Därför behövs beskrivande rubriker och ledtexter

Detta krav handlar om läsförståelse. Beskrivande rubriker, ledtexter och etiketter hjälper personer att förstå en sidas innehåll och syfte.

Beskrivande rubriker underlättar även för personer som exempelvis navigerar med skärmläsare eller andra hjälpmedel för att till exempel kunna hoppa mellan olika delar i innehållet. En korrekt utformad etikett hjälper till att förstå syftet med en knapp eller vilken typ av information som användaren ska ange i ett formulärfält.

Vad kräver lagen?

Rubriker och ledtexter/etiketter ska vara beskrivande. Personer ska kunna förstå vilken information som finns under den aktuella rubriken enbart genom att ta del av rubriken. Hen ska även kunna förstå hur en komponent ska användas genom att ta del av den etikett som är kopplat till komponenten, till exempel texten på en knapp eller etiketten i ett formulärfält.

Så testar du rubriker och ledtexter

Rubriker kräver alltid en manuell granskning. Läs därför rubrikerna utanför sitt sammanhang, till exempel genom att lista sidans rubriker. Se till att det går att förstå vad de tillhörande avsnitten handlar om enbart genom att läsa rubrikerna. Automatiska testverktyg kan kontrollera semantiken, till exempel relationen mellan olika rubriknivåer.

Även ledtexter behöver granskas manuellt. Kontrollera att ledtexter och etiketter gör det tydligt vad syftet med komponenter i användargränssnittet är:

  • Går det att förstå syftet med en knapp genom att läsa texten i knappens etikett (exempelvis aria-label)?
  • Går det att förstå vilken information som ska anges i ett inmatningsfält i ett formulär?

Utdrag ur WCAG


WCAG 2.4.6 (AA) Rubriker och ledtexter/etiketter

Rubriker och ledtexter/etiketter beskriver ämne eller syfte.

Därför länkar vi till WCAG på svenska och engelska

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: