Ingen tangentbordsfälla

Om riktlinjen

  • EN 9.2.1.2
  • WCAG 2.1.2 (A)

Tangentbordsfällor kan vara särskilt problematiska för personer med funktionsnedsättningar som använder skärmläsare, tangentbord eller andra assisterande teknologier för att navigera på webben. Dessa fällor kan göra det omöjligt för dem att komma åt eller använda webbplatser och appar.

Därför ska det gå att navigera med tangentbordet

För personer som inte använder mus eller pekskärm, till exempel personer med nedsatt rörlighet eller finmotorik, är det viktigt att alla funktioner går att hantera via tangentbord eller motsvarande hjälpmedel (switchar, sug/blås-gränssnitt, ögonstyrning, röststyrning). Om det finns tangentbordsfällor hindrar det användaren.

Vad kräver lagen?

Navigera med tangentbordet

Det ska gå att navigera ifrån varje fokuserbart element med tangentbordet. Om det krävs något annat än Tabb, piltangent eller Escape för att navigera bort ifrån eller flytta fokus från ett element, ska det finnas information om hur man navigerar ifrån dessa element.

Denna riktlinje kräver inte att varje funktion kan nås med tangentbord, men den kräver att om de funktionerna kan nås, så ska det även gå att komma vidare med tangentbord.

Så testar du att tangentbordets markör inte fastnar

Kontrollera att det går att navigera bort från alla fokuserbara element med enbart tangentbord.

Utdrag ur WCAG

WCAG 2.1.2 (A) Ingen tangentbordsfälla

Om tangentbordsfokus kan flyttas till en komponent på webbsidan via ett gränssnitt för tangentbord så kan också fokus flyttas bort från samma komponent med hjälp av ett gränssnitt för tangentbord.

Om det krävs något mer än vanliga piltangenter, tabb-tangenter eller andra standardiserade avslutningsmetoder för att flytta bort fokus så ska användaren informeras om hur det går till.

Därför länkar vi till WCAG på svenska och engelska

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: