Tillgänglighet

Många människor berörs av tillgänglighet. Det innebär att du kan nå betydligt fler personer med tillgängliga lösningar. Tillgänglighet säkerställer också att så många som möjligt kan ta del av digitalt innehåll, och gör dessutom att fler hittar dit.

Vad menas med digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att få tillgång till digital offentlig service. Det gäller exempelvis tjänster och information på webbplatser och applikationer.

Testa tillgängligheten

Genom att löpande testa, följa upp och utvärdera tillgänglighet skapar du förutsättningar för att arbeta med ständiga förbättringar.