Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken

Om riktlinjen

  • EN 9.1.3.3
  • WCAG 1.3.3 (A)

Personer som inte kan uppfatta färg, form, storlek eller inte har möjlighet att relatera till höger eller vänster (så kallade sensoriska kännetecken) behöver kunna förstå hänvisningar om hur hen ska navigera på webbplatsen eller andra typer av instruktioner.

Därför ska du undvika att ha instruktioner som enbart hänvisar till färg, form, storlek och placering

Alla behöver ges möjlighet att förstå de instruktioner som krävs för att kunna navigera och använda en webbplats. Det kan till exempel handla om personer som använder tekniska hjälpmedel som presenterar informationen på ett alternativt sätt.

Det är svårt för en person som använder skärmläsare att förstå en instruktion som ”klicka på knappen till höger”, eller att som icke hörande kunna följa instruktionen “när du hör tonen är det dags att klicka”.

Vad kräver lagen?

Instruktioner för att kunna förstå och hantera innehållet på webbsidor ska inte hänvisa enbart till sensoriska kännetecken som form, storlek eller placering.

Instruktioner som använder den här typen av sensoriska kännetecken behöver kompletteras med ytterligare information för att alla ska kunna förstå.

Kompletterande instruktioner

Om till exempel en webbundersökning sträcker sig över flera sidor används ofta pil-ikoner för att markera att personen kan klicka sig framåt och bakåt i undersökningen.

Exempel på kompletterande instruktion

Om instruktionen är ”Gå till nästa sida genom att klicka på den gröna pilen med texten ”Nästa sida” i nedre högra hörnet”, används utöver sensoriska kännetecken (positionering, färg och form) även text för att vägleda användarna framåt i undersökningen.

  • Positionering: nedre högra hörnet
  • Färg: Den gröna pilen
  • Form: Den gröna pilen
  • Text: ”Gå till nästa sida genom att klicka på den gröna pilen med texten ”Nästa sida” i nedre högra hörnet”

Hänvisningar till höger eller vänster

Om det finns behov av att hänvisa till information som ligger till höger eller vänster behöver den kompletteras med ytterligare information. Ett sätt att göra det är att hänvisa till en rubrik, till exempel: ”Vill du veta mer finns länkar till höger under rubriken Relaterat”.

Var dock försiktig med hänvisningar till höger eller vänster eftersom de ofta inte gäller när användaren surfar på exempelvis en mobiltelefon. Det som ligger till höger eller vänster på en desktop hamnar ofta under eller över i en mobiltelefon.

Hänvisningar till ovan eller nedan

På många språk, inklusive svenskan, är det underförstått att ”ovan” är en hänvisning till innehåll som förekommit tidigare i en text, medan ”nedan” avser innehåll som kommer efter. Om det är otvetydigt till vilken del av sidan en sådan hänvisning pekar kan en hänvisning som ”använd en av länkarna nedan” eller ”som nämnts ovan” mycket väl fungera enligt riktlinjen.

Rekommendationer utöver lagkrav

Förutom lagkraven finns det rekommendationer som kan förbättra den digitala tillgängligheten:

Använd gärna sensoriska kännetecken

Att använda färg, form, storlek, placering på sidan, orientering eller ljud för instruktioner kan underlätta för många personer att orientera sig på webbplatsen.

Men, kom ihåg att komplettera sådana instruktioner med information som gör att alla, oavsett funktionsnedsättning, kan förstå den.

Så testar du sensoriska kännetecken

Läs igenom textinnehåll och leta efter instruktioner med formuleringar som ”den runda knappen” eller ”menyn till vänster”. Kontrollera att ingen sådan instruktion enbart hänvisar till sensoriska kännetecken såsom färg, storlek, placering, orientering eller ljud.

Utdrag ur WCAG

WCAG 1.3.3 (A) Sensoriska kännetecken

Instruktioner för att förstå och styra innehåll är inte enbart beroende av sensoriska kännetecken såsom form, storlek, visuell placering, orientering eller ljud.

Därför länkar vi till WCAG på svenska och engelska

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: