Erbjud alternativ till inspelningar som består av enbart ljud eller enbart video

Om riktlinjen

  • EN 9.1.2.1
  • WCAG 1.2.1 (A)

Alternativ till inspelat ljud- eller videomaterial kan vara exempelvis manus i textform eller transkribering till en podd eller ljudspår till filmer utan ljud. Dessa alternativ ger fler möjligheter att ta del av innehållet i den förinspelade podden eller filmen.

Därför behövs det alternativ till ljud och video

Personer som inte kan ta del av ljud- eller videoinspelningar ska ha möjlighet att tillgodogöra sig innehållet i dessa. Alternativa versioner av ljudklipp eller videoklipp utan ljud kan vara till hjälp för exempelvis personer med nedsatt syn eller nedsatt hörsel. Också personer med nedsatt kognition kan vara hjälpta av alternativa versioner av sådant innehåll.

Vad kräver lagen?

Manus, transkribering, separat ljudspår

För innehåll som presenteras i form av enbart ljud eller enbart video (utan ljud) måste du tillhandahålla ett alternativ.

Manus i text

Alternativet kan till exempel vara ett manus i text, som motsvarar inspelningens visuella eller audiella innehåll. Det är viktigt att kontrollera och redigera ett i förväg skrivet manus så att textversionen överensstämmer med inspelningens innehåll, ifall manus har frångåtts.

Transkribering och separata ljudspår

För ljudinspelningar (till exempel poddavsnitt) är en transkribering av ljudinnehållet en vanlig metod. För videoinspelningar utan ljud kan även ett separat ljudspår användas som alternativ presentation.

Undantag från lagkraven

Mediealternativ till text

Om inspelningen i sig är ett mediealternativ till text (till exempel en teckenspråkstolkning) så behöver du inte erbjuda något ytterligare alternativ, eftersom innehållet redan finns presenterat i text. Om inspelningen är ett mediealternativ till text måste det framgå tydligt.

Rekommendationer utöver lagkrav

Förutom lagkraven finns det rekommendationer som kan förbättra den digitala tillgängligheten:

Låt de alternativa versionerna hänvisa till varandra

Användare som hittar det ena alternativet, till exempel via en sökmotor, behöver få veta att andra versioner existerar. Alternativa presentationsformat kan ha stor betydelse för sökbarhet, men bara om det framgår att de är just alternativa versioner.

Utdrag ur WCAG

WCAG 1.2.1 (A) Enbart ljud och enbart video (förinspelat)

För förinspelat ljud (enbart) och förinspelad video (enbart) gäller följande, utom när ljudet eller videon är ett mediealternativ till text och tydligt märkt som sådant:

Förinspelat ljud (enbart)

Det finns ett alternativ till tidsberoende media som presenterar information motsvarande det förinspelade ljudinnehållet.

Förinspelad video (enbart)

Det finns antingen ett alternativ till tidsberoende media eller ett ljudspår som presenterar information motsvarande det förinspelade videoinnehållet.

Därför länkar vi till WCAG på svenska och engelska

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: