Vägledning om öppna datalagen

Lagen om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data, den så kallade öppna datalagen, reglerar hur offentliga aktörer ska ge tillgång till öppna data. Här hittar du information om vilka som omfattas av kraven i lagen och vilka kraven är.

Syftet med lagen

Syftet med öppna datalagen är att främja så att offentliga aktörer ser till att deras data kan användas, vidareutnyttjas, av andra. En förutsättning för att data ska kunna tillgängliggöras för vidareutnyttjande är att krav på informationssäkerhet och skydd av personuppgifter kan upprätthållas och det inte innebär risker för Sveriges säkerhet.

Lagen implementerar EU:s direktiv 2019/1024 av den 20 juni 2019 om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn. Lagen trädde i kraft den 1 augusti 2022 och ersatte PSI-lagen som numera är upphävd.

På sidorna om öppna datalagen hittar du fördjupad information och vägledningar om lagens olika krav. Observera att informationen på sidorna inte avser tillgängliggörande av skyddade data för vidareutnyttjande enligt EU:s dataförvaltningsförordning.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: