Tillhandahåll tillgängliga formulär

  • Regel
  • Tillgänglighet

Du som offentlig aktör behöver ha formulär som är tillgängliga för att så många som möjligt ska kunna använda sig av dem och utföra uppgifter eller fylla i information digitalt.

För att ett formulär ska kunna användas av alla ska användare kunna fylla i den information som behövs och få tydliga instruktioner. Till exempel ska en användare som inte kan se eller har en synnedsättning få information uppläst. Det ska också vara tydligt om något i formuläret blivit fel, så eventuella felmeddelanden ska vara tydliga och instruerande.

Ledtexter och instruktioner

För varje fält i ett formulär där användarna ska fylla i information, ska det finnas en tydlig fältetikett (vanligtvis elementet label) som förklarar fältets funktion. Användare ska också få information om vilken ledtext som tillhör vilket fält.

Skapa tydliga och klickbara fältetiketter/ledtexter

Obligatoriska och frivilliga fält

Användaren ska få information om vilka fält i ett formulär som är obligatoriska, för att minska risken att onödig tid läggs på rättning av felaktigt eller ofullständigt ifyllda formulär.

Namn, roll och värde på komponenter

Många användare behöver hjälpmedel såsom skärmläsarprogram, förstoringsprogram, punktdisplay med mera. Dessa hjälpmedel kommunicerar med operativsystemets tillgänglighets-API. För att det ska fungera behöver varje del av en webbsida eller applikation vid varje tillfälle kommunicera sitt namn, sin roll och sitt aktuella värde.

Text på knappar och kontroller

Se till att text som är synlig på knappar och andra gränssnittskontroller också finns i, och överensstämmer med, den maskinläsbara etikett som representerar kontrollen i exempelvis program för röststyrning.

Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter

Tydliga och instruerande felmeddelanden

Hjälp dina användare när det blir fel. Det måste vara tydligt för användaren var felet finns och felet behöver beskrivas med text. Ge även förslag på hur fel kan rättas till för att hjälpa användaren.

Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt

Meddelanden som visar status

Statusmeddelanden, till exempel en bekräftelse på att användaren skickat in något eller resultat av en filtrering som anger antal sökträffar eller liknande ska presenteras för användaren utan att hen måste ha fokusmarkeringen på det meddelandet.

Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus

Vanliga formulärfält

Hjälp dina användare att fylla i inmatningsfält genom att ange i HTML-koden vilken typ av innehåll som förväntas. Då kan webbläsare eller hjälpmedel ibland automatiskt föreslå inmatning och spara tid och ansträngning för användaren.

Märk upp vanliga formulärfält i koden (webbriktlinjer.se) Länk till annan webbplats.

Ångra inmatningar

Alla kan göra fel, och för den som har till exempel läs- och skrivsvårigheter eller motoriska nedsättningar kan risken för felregistreringar i formulär vara större än för andra. Vid viktiga transaktioner som till exempel gäller juridik, ekonomi eller hälsa kan konsekvenserna av fel bli stora och besvärliga för alla inblandade. Därför behöver system som används för viktiga transaktioner hjälpa användare att undvika och rätta till misstag.

Ge möjlighet att ångra, korrigera eller bekräfta vid viktiga transaktioner

Ångra klick

Den som använder pekskärm eller pekdon som exempelvis mus behöver kunna ångra sig om knappen eller trycket skedde av misstag. Erbjud därför minst en sådan möjlighet.

Gör det möjligt att ångra klick

Inga oväntade förändringar

Utför bara förändringar (till exempel öppning av fönster eller förändring av värde) när användaren har anledning att förvänta sig dem.

Utför inga oväntade förändringar vid inmatning

Justera tidsbegränsningar

För vissa användare och i vissa sammanhang behövs gott om tid för att använda digitala tjänster. Ge därför användare möjlighet att stänga av, anpassa eller utöka eventuella tidsbegränsningar.

Ge användarna möjlighet att justera tidsbegränsningar

Rättslig vägledning

I Diggs rättsliga vägledning finns mer information om de tillgänglighetskrav du som offentlig aktör behöver ta hänsyn till.

Åtaganden – vilka är kraven?

Typ:
Regel
Område:
Tillgänglighet
Aktör:
Kommun, Region, Statlig myndighet
Frågor om innehållet?
info@digg.se
Uppdaterad:
18 december 2023
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: