Se till att länkar och knappar är lätta att upptäcka och använda

  • Regel
  • Tillgänglighet

Klickbara ytor, till exempel textlänkar, bildobjekt och knappar, spelar en viktig roll på webben. Gör det enkelt för alla att upptäcka och använda dessa.

Användare måste enkelt kunna skilja en textlänk från text som inte är länkad. Se till att länkar skiljer sig grafiskt från övrig text, till exempel genom understrykning, placering, kontrast, symbol eller storlek.

Tydliga länkar

Tydliga länkar underlättar för alla, men är särskilt viktigt för personer som använder vissa hjälpmedel. Skärmläsaranvändare kan till exempel välja att navigera genom att enbart läsa upp länkarna på en sida.

  • Undvik länkar som enbart säger ”Klicka här” eller ”Läs mer”.
  • Använd gärna namnet på sidan som länken leder till som länknamn.

Skriv tydliga länkar

Framhäv länkar grafiskt

Använd gärna färger, men låt inte färgskillnader vara det enda sättet att urskilja information. Se till att länkar skiljer sig grafiskt från övrig text, till exempel genom understrykning, placering, kontrast, symbol eller storlek.

Använd inte enbart färg för att förmedla information

Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll

För användare som lyssnar igenom en sida med skärmläsare, eller som tabbar sig fram med tangentbord eller någon typ av hjälpmedel tar det lång tid att komma förbi till exempel en meny. Därför ska det alltid finnas möjlighet att hoppa förbi sådant upprepat innehåll.

Gör det möjligt att hoppa förbi återkommande innehåll

Använd tillräckliga kontraster

Bra kontrast mellan text och bakgrund är viktigt för läsbarheten, särskilt för personer med nedsatt synförmåga. De har också ofta svårt att urskilja visuella kontraster mellan exempelvis en symbol och dess bakgrund, och riskerar därför att missa information.

Länkikoner och symboler

Länkar som bara förmedlar information via bilder eller symboler som kräver synförmåga för att uppfatta ska användaren kunna få uppläst, det vill säga ha ett maskinläsbart namn som skärmläsare kan läsa upp.

Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken

Synlig fokusmarkering

Den som navigerar med till exempel tab-tangenten behöver få veta var tangentbordets fokus ligger.

Gör det synligt vad som är i fokus

Kontextförändring vid fokus

En kontextförändring är en större förändring av innehållet som kan förvirra användare som inte kan överblicka hela sidan samtidigt, om den sker utan förvarning. Exempel: ett nytt program öppnas, ett nytt fönster eller en ny flik öppnas eller fokus flyttas till en annan komponent när användaren klickar på exempelvis en länk eller knapp.

Ingen kontextförändring vid fokusering

Rättslig vägledning

I Diggs rättsliga vägledning finns mer information om de tillgänglighetskrav du som offentlig aktör behöver ta hänsyn till.

Åtaganden – vilka är kraven?

Typ:
Regel
Område:
Tillgänglighet
Aktör:
Kommun, Region, Statlig myndighet
Frågor om innehållet?
info@digg.se
Uppdaterad:
27 februari 2024
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: