Tänk på färg och kontrast vid utformning av webbplatsen

  • Regel
  • Tillgänglighet

Färger är mycket användbara för att förhöja användbarhet och estetik. Men vissa användare kan inte uppfatta färgskillnader, till exempel på grund av färgblindhet eller för att de använder en monokrom skärm eller skärmläsare.

Använd inte enbart färg för att förmedla information

Använd gärna färger, men låt inte färgskillnader vara det enda sättet att urskilja information utan komplettera med exempelvis text, mönster eller någon annan visuell indikation.

Använd inte enbart färg för att förmedla information

Kontrast mellan text och bakgrund

Bra kontrast mellan text och bakgrund är viktigt för läsbarheten, särskilt för personer med nedsatt synförmåga. De har ofta svårt att läsa text med bristande kontrast mot textens bakgrund.

Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund

Kontrast i komponenter och grafik

Personer med nedsatt syn har ofta svårt att urskilja visuella kontraster mellan exempelvis en symbol och dess bakgrund, och riskerar därför att missa information. Designa därför webbplatsen så att komponenter i gränssnittet och informationsbärande grafik har tillräckliga kontraster. Det gäller till exempel fokusmarkering, inmatningsfält, knappar och andra komponenter.

Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik

Sensoriska kännetecken

Även den som inte kan uppfatta färg, form, storlek eller har möjlighet att relatera till höger eller vänster behöver kunna förstå hänvisningar till navigation och instruktioner.

Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken

Rättslig vägledning

I Diggs rättsliga vägledning finns mer information om de tillgänglighetskrav du som offentlig aktör behöver ta hänsyn till.

Åtaganden – vilka är kraven?

Typ:
Regel
Område:
Tillgänglighet
Aktör:
Kommun, Region, Statlig myndighet
Frågor om innehållet?
info@digg.se
Uppdaterad:
18 december 2023
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: