Syntolka och texta filmer

  • Regel
  • Tillgänglighet

Syntolkning ska finnas om det finns relevanta inslag i en film som inte går att uppfatta för personer som inte kan se, exempelvis på grund av synnedsättning.

Den som inte kan ta del av det visuella innehållet i förinspelade videoinspelningar, till exempel på grund av synnedsättning, ska kunna få motsvarande information i form av syntolkning (ljudbeskrivning).

Viktig visuell information

All viktig visuell information i videoinspelningar ska framgå även med ljud – antingen av dialog, talarröst, miljöljud och andra hörbara delar av ordinarie ljudspår eller av en separat inspelad röst (syntolkning) som återger visuellt innehåll.

Textbeskrivning

Att presentera ett visuellt innehåll som text innebär att ett manus eller liknande erbjuds som alternativ till videoinspelningen. En separat textbeskrivning räcker inte för att uppfylla lagkraven.

Verbalisering

Om du som offentlig aktör spelar in egna filmer kan du med lite planering se till att inte behöva någon syntolkning. Ibland är det möjligt att planera en inspelning så att en separat syntolkad version inte är nödvändig. Det kanske räcker med att personer som talar inleder med att presentera sig, att föreläsare beskriver eventuella presentationsbilder med ord, eller att programledare ger tillräcklig muntlig information i ordinarie ljudspår (så kallad verbalisering).

Undantag

Om filmen inte innehåller något relevant inslag som kräver synförmåga finns heller inget behov av syntolkning. Inspelad video, film, rörlig bild och animationer samt ljudinspelningar som publicerats innan den 23 september 2020 behöver inte ha syntolkning eller textbeskrivning enligt DOS-lagen.

Rättslig vägledning

I Diggs rättsliga vägledning finns mer information om förinspelade tidsberoende medier och de tillgänglighetskrav du som offentlig aktör behöver ta hänsyn till.

Förinspelade tidberoende medier

Typ:
Regel
Område:
Tillgänglighet
Aktör:
Kommun, Region, Statlig myndighet
Frågor om innehållet?
info@digg.se
Uppdaterad:
18 december 2023
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: