Ljud, rörelser och flimmer

  • Regel
  • Tillgänglighet

Det ska alltid vara möjligt att pausa, stoppa eller sänka sådant ljud som spelas upp automatiskt. Likadant gäller för exempelvis animationer, blinkningar eller rörelser.

Pausa ljud

Det ska alltid vara möjligt att pausa, stoppa eller sänka sådant ljud som spelas upp automatiskt.

Gör det möjligt att pausa, stänga av eller sänka ljud

Pausa rörelser och animationer

Personer med nedsatt förmåga att fokusera, läsa eller behålla koncentration kan få problem att använda en sida där innehåll börjar blinka, röra sig eller uppdateras utan att användaren bett om det. Därför måste sådana visuella distraktioner antingen upphöra efter max 5 sekunder, eller så ska det finnas en möjlighet för användaren att pausa rörelser, stoppa eller dölja dem.

Gör det möjligt att pausa eller stänga av rörelser

Flimmer

Personer med en viss kategori av epilepsi kan få krampanfall om de utsätts för snabbt blinkande “flimmer” som upptar en tillräckligt stor del av synfältet.

Orsaka inte epileptiska anfall genom blinkande

Rättslig vägledning

I Diggs rättsliga vägledning finns mer information om de tillgänglighetskrav du som offentlig aktör behöver ta hänsyn till.

Åtaganden – vilka är kraven?

Typ:
Regel
Område:
Tillgänglighet
Aktör:
Kommun, Region, Statlig myndighet
Frågor om innehållet?
info@digg.se
Uppdaterad:
18 december 2023
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: