Digital offentlig service ska vara tillgänglig

  • Regel
  • Tillgänglighet

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) innehåller bestämmelser som innebär att tjänster och information som en offentlig aktör tillhandahåller genom en webbplats eller mobil applikation ska vara tillgänglig.

Tjänster och information som du som offentlig aktör tillhandahåller genom en webbplats eller mobil applikation ska vara:

  • möjlig att uppfatta
  • hanterbar
  • begriplig
  • robust.

Genom att följa en särskild europeisk standard (EN 301 549), som i sin tur bygger på WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines), kan webbplatser och mobila applikationer leva upp till kraven.

Tillgänglighetsredogörelse

DOS-lagen innehåller bestämmelser om att offentliga aktörer ska tillhandahålla en så kallad tillgänglighetsredogörelse, som bland annat ska beskriva hur den aktuella webbplatsen eller applikationen lever upp till kraven.

Innehåll i tillgänglighetsredogörelsen

Viktiga datum

Tillgänglighetskraven börjar gälla vid olika tidpunkter beroende på om det är en befintlig eller ny webbplats eller om det rör sig om en mobil applikation. Med befintliga webbplatser avses webbplatser som offentliggjorts innan 23 september 2018. Webbplatser som offentliggjorts efter det räknas som nya.

Följande datum gäller för att leva upp till kraven:

  • Nya webbplatser: 23 september 2019.
  • Befintliga webbplatser: 23 september 2020.
  • Mobila applikationer: 23 juni 2021.

Rättslig vägledning

I Diggs rättsliga vägledning finns mer detaljerade beskrivningar av kraven i DOS-lagen gällande tjänster och information samt om tillgänglighetsredogörelsen.

Typ:
Regel
Område:
Tillgänglighet
Aktör:
Kommun, Region, Statlig myndighet
Frågor om innehållet?
info@digg.se
Uppdaterad:
24 november 2023
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: