Påföljder av att inte uppfylla tillgänglighetskraven

  • Regel
  • Tillgänglighet

Om du som offentlig aktör inte uppfyller tillgänglighetskraven i DOS-lagen kan Digg påpeka bristerna, förelägga om att åtgärda felen och och även koppla vite till föreläggandet.

Påpekande om bristande tillgänglighet

Om vi genom vår övervakning, eller genom en anmälan, konstaterar att din digitala service inte uppfyller DOS-lagens tillgänglighetskrav kommer vi att kontakta dig och påpeka bristen. Förhoppningsvis kan vi genom dialog med dig se till att bristen åtgärdas så att den digitala servicen blir tillgänglig.

Tillgänglighetsbrister som inte åtgärdas

Om du inte åtgärdar påpekade brister inom rimlig tid kan vi skicka ett föreläggande om att rätta tillgänglighetsbristerna. Vi kan dessutom förelägga igen och har då möjlighet att koppla ett vite till föreläggandet.

Rättslig vägledning

I Diggs rättsliga vägledning finns mer information om vårt tillsynsarbete.

Typ:
Regel
Område:
Tillgänglighet
Aktör:
Kommun, Region, Statlig myndighet
Frågor om innehållet?
info@digg.se
Uppdaterad:
24 november 2023
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: