På Webbriktlinjer finns lagkrav och rekommendationer

  • Rekommendation
  • Tillgänglighet

För att uppfylla tillgänglighetskraven behöver du som offentlig aktör se till att din webbplats eller app och innehållet i den är tillgängligt. På Webbriktlinjer har vi samlat lagkrav och rekommendationer.

Tillgänglighetskraven finns på Webbriktlinjer

På Diggs underwebbplats Webbriktlinjer kan du filtrera på lagkrav, vilket ger dig möjlighet att filtrera ut de riktlinjer som behöver uppfyllas för att uppnå tillgänglighetskraven.

Webbriktlinjer

WCAG 2.1 AA och EN 301 549 Annex A

DOS-lagen ställer, via Diggs föreskrifter, krav som motsvarar Annex A (bilaga A) i den senaste versionen av standarden EN 301 549. EN-standarden hänvisar i sin tur i stor utsträckning till senaste version av WCAG nivå AA. För att uppfylla tillgänglighetskraven behöver du som offentlig aktör uppfylla såväl kraven i EN-standarden som WCAG.

Rättslig vägledning

Typ:
Rekommendation
Område:
Tillgänglighet
Aktör:
Kommun, Region, Statlig myndighet
Frågor om innehållet?
info@digg.se
Uppdaterad:
2 februari 2024
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: