Erbjud textning av inspelad film eller inspelat ljud

  • Regel
  • Tillgänglighet

Inspelad digital video, film, rörlig bild och animationer ska ha undertexter (textbeskrivningar eller textremsa) och för ljudinspelningar (till exempel poddar/podcasts) ska en textversion erbjudas.

Personer som av olika skäl inte tydligt kan uppfatta eller förstå ljud kan i många fall tillgodogöra sig innehållet om det finns i textformat. Detta berör många människor, och kan bero på till exempel hörselnedsättning eller störande ljud.

Beskriv alla ljud av betydelse med undertexter

Undertexter behöver i allmänhet inte vara helt ordagranna – exempelvis behöver de inte återge uppenbara felsägningar – men det är viktigt att de förmedlar samma information.

Undertexter kan vara

  • öppna, det vill säga ”inbrända” i filmen (open captions)
  • dolda/slutna/stängda, det vill säga en separat textning som användaren kan välja att visa eller dölja (closed captions).

DOS-lagen ställer inte krav på om textningen ska vara öppen (inbränd) eller stängd (.SRT eller .VTT). Vid användning av stängda undertexter gäller att användare ska kunna anpassa utseendet på dem och att de ska kunna läsas upp av skärmläsare. Det är en rekommendation att om möjligt använda stängda undertexter, då vissa personer med fullgod hörsel finner undertexter störande.

Undantag

Inspelad video, film, rörlig bild och animationer samt ljudinspelningar som publicerats innan den 23 september 2020 behöver inte ha undertexter enligt DOS-lagen.

Om den inspelade animeringen eller videon (utan ljud) är ett mediealternativ till text – en filmversion av innehåll som redan finns som text på sidan – och är tydligt märkt som sådant behöver inte filmen eller animeringen ha undertexter.

Om den inspelade filmen eller videon är ett mediealternativ till text – en filmversion av innehåll som redan finns som text på sidan – och är tydligt märkt som sådant behöver inte filmen ha undertexter.

Om ljudinspelningen (utan video) är ett mediealternativ till text – en ljudversion av innehåll som redan finns som text på sidan – och är tydligt märkt som sådant behöver inte ljudinspelningen ha en transkription.

Rättslig vägledning

I Diggs rättsliga vägledning finns mer information om förinspelade tidsberoende medier och de tillgänglighetskrav du som offentlig aktör behöver ta hänsyn till.

Förinspelade tidsberoende medier

Typ:
Regel
Område:
Tillgänglighet
Aktör:
Kommun, Region, Statlig myndighet
Frågor om innehållet?
info@digg.se
Uppdaterad:
18 december 2023
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: