Alla digitala tjänster ska ha en tillgänglighetsredogörelse

  • Regel
  • Tillgänglighet

Offentliga aktörer ska ha en tillgänglighetsredogörelse för sin digitala service. Den ska bland annat innehålla en förklaring av innehåll på webbplatsen eller i appen som inte är tillgängligt och en länk för att kommentera brister.

  • Det ska vara lätt att se vilket innehåll på en webbplats eller app som inte är tillgängligt.
  • Det ska vara lätt att kunna påtala brister till aktören eller kunna kontakta Digg för att anmäla sådant som är otillgängligt.
  • Tillgänglighetsredogörelsen ska spegla webbplatsens eller den mobila applikationens aktuella tillgänglighet.
  • Tillgänglighetsredogörelsen ska vara publicerad i ett tillgängligt format.

Innehåll i tillgänglighetsredogörelsen

Tillgänglighetsredogörelse för webbplats

För en webbplats ska en länk till tillgänglighetsredogörelsen finnas tydligt presenterad på webbplatsens startsida, alternativt finnas åtkomlig från alla sidor exempelvis i en sidfot.

Tillgänglighetsredogörelse för mobil applikation

För en mobil applikation ska tillgänglighetsredogörelsen finnas på den ansvariga offentliga aktörens webbplats, eller där användare kan ladda ner appen. Redogörelsen kan även finnas inuti appen, men det är inte tillräckligt att den enbart finns där.

Rättslig vägledning

I Diggs rättsliga vägledning finns mer information om tillgänglighetsredogörelse.

Tillgänglighetsredogörelse

Typ:
Regel
Område:
Tillgänglighet
Aktör:
Kommun, Region, Statlig myndighet
Frågor om innehållet?
info@digg.se
Uppdaterad:
24 november 2023
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: