Aktörer som omfattas av DOS-lagen

  • Regel
  • Tillgänglighet

Offentliga aktörer är statliga och kommunala myndigheter, beslutande församlingar i kommuner och regioner, offentligt styrda organ och sammanslutningar av dessa aktörer. I begreppet offentlig aktör ingår även vissa privata aktörer inom exempelvis skola och sjukvård.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) gäller dig som är offentlig aktör, vilket innebär att du ansvarar för att din digitala offentliga service lever upp till DOS-lagens krav.

DOS-lagen gäller för offentliga aktörer

Aktörer som omfattas av LOU

DOS-lagen omfattar samma krets av aktörer som omfattas av begreppet upphandlande myndighet i lagen om offentlig upphandling (LOU).

Olika typer av offentliga aktörer

Offentlig aktör kan i huvudsak delas in i sex olika typer:

  • statliga eller kommunala myndigheter
  • beslutande församling i en kommun eller en region
  • offentligt styrda organ
  • en sammanslutning som inrättats särskilt för att tillgodose behov i det allmännas intresse
  • vissa privata aktörer inom skola och sjukvård
  • enskilda utbildningsanordnare.

Rättslig vägledning

I Diggs rättsliga vägledning finns mer detaljerade beskrivningar av aktörer som omfattas av DOS-lagen.

Tillämpningsområde – vilka omfattas?

Typ:
Regel
Område:
Tillgänglighet
Aktör:
Kommun, Region, Statlig myndighet
Frågor om innehållet?
info@digg.se
Uppdaterad:
24 november 2023
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: