Vanliga brister på granskade webbplatser

  • Rekommendation
  • Tillgänglighet

Under en tillsynsperiod granskar Digg webbtillgängligheten på ett antal webbplatser. Vissa tillgänglighetsbrister är vanligare än andra, till exempel valideringsfel, dåliga kontraster och textalternativ till bilder.

Vanliga tillgänglighetsbrister

När vi genomför en granskning av en webbplats är det tillgängligheten vid granskningstillfället som vi bedömer. Under den första tillsynsperioden (2020–2021) kunde vi se att det fanns sex vanliga brister som var återkommande.

Vanliga brister på granskade webbplatser

Bra och dåliga webbplatser?

Digg kan inte rekommendera några enskilda webbplatser eller annan digital service som goda eller dåliga exempel eftersom det är tillgängligheten vid granskningstillfället som utgör grund för vår bedömning.

Resultat av ingående övervakning

Typ:
Rekommendation
Område:
Tillgänglighet
Aktör:
Kommun, Region, Statlig myndighet
Frågor om innehållet?
info@digg.se
Uppdaterad:
24 november 2023
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: