Textalternativ till bilder

  • Regel
  • Tillgänglighet

Användare som är beroende av till exempel skärmläsare och punktdisplay behöver beskrivningar av allt innehåll som inte är text. Sådana beskrivningar kallas textalternativ eller textekvivalenter, eller alt-texter när det gäller bilder.

Syftet med ett textalternativ till en bild är att det ska förmedla samma information som bilden i det sammanhang där bilden används.

Beskriv med text allt innehåll som inte är text

Fakta

För bilder av text, diagram, ikoner och liknande är det vanligen ganska givet vad textalternativet ska vara, då bilden förmedlar fakta. Exempel

  • textalternativet för en logotyp är organisationens namn
  • en varningsikon i form av en röd triangel har textalternativet ”varning” (inte ”röd triangel”).

Abstrakta företeelser eller känslor

Bilder vars syfte är att förmedla abstrakta företeelser eller känslor kräver ofta mycket eftertanke. En saklig beskrivning av motivet i bilden är bara meningsfull i undantagsfall.

Exempel: en artikel med rekommendationer för att minska smittspridningen under covidpandemin illustreras av ett fotografi av två kvinnor som fikar utomhus vid ett bord i ett friluftsområde. Textalternativet ”Fotografi av två kvinnor med termos vid ett bord utomhus på vintern” har ingen relevans i sammanhanget. Ett lämpligt textalternativ kan i stället vara ”Att ses utomhus är ett bra sätt att minska risken för smitta”.

Dekoration eller uppmärksamhet

Bilder som bara är dekorativa eller till för att dra till sig uppmärksamheten hos seende användare ska ha ett tomt alt-attribut (alt="").

Exempel kan vara genrebilder som bara illustrerar en artikel: en bild på en ko till en text om boskapsuppfödning.

Rättslig vägledning

I Diggs rättsliga vägledning finns mer information om de tillgänglighetskrav du som offentlig aktör behöver ta hänsyn till.

Åtaganden – vilka är kraven?

Typ:
Regel
Område:
Tillgänglighet
Aktör:
Kommun, Region, Statlig myndighet
Frågor om innehållet?
info@digg.se
Uppdaterad:
18 december 2023
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: