Intranät och extranät (slutna grupper) ska vara tillgängliga

  • Regel
  • Tillgänglighet

Intranät, extranät och digitala samverkansrum tillhör det som i DOS-lagen beskrivs som webbplatser för slutna grupper.

Intranät och extranät omfattas av DOS-lagen om de har publicerats från och med den 23 september 2019. Har de publicerats innan dess omfattas de först när de genomgår en omfattande översyn.

Åtkomst och krav på behörighet

Intranät och extranät rör sig inte om några specifika tekniska lösningar, utan det som särskiljer intranät och extranät är det sätt åtkomst ges. Det kräver behörighet (till exempel inloggning) för åtkomst och att det ställs krav för att få den behörigheten.

Intranät

Med intranät avses ett skyddat nätverk inom en organisation, det vill säga en sluten krets av interna användare. Intranät som omfattas av DOS-lagen är endast sådana som är utformade som interna informationsbaserade webbplatser som riktar sig till offentliga aktörers anställda.

Extranät

Ett skyddat nätverk som är åtkomligt för användare utanför den egna organisationen, till exempel kunder.

Digitalt samverkansrum

Digitala samverkansrum är ett intranät eller extranät, beroende på om de är tillgängliga endast inom den egna organisationen eller även för aktörer utanför den egna organisationen.

Undantag

Innehåll på webbplatser som endast är tillgängliga för slutna grupper och som offentliggjorts före den 23 september 2019 är undantagna från DOS-lagen fram till dess att webbplats genomgår en omfattande översyn.

Rättslig vägledning

I Diggs rättsliga vägledning finns mer information om slutna grupper och de tillgänglighetskrav du som offentlig aktör behöver ta hänsyn till.

Innehåll på webbplatser för slutna grupper (intranät och extranät)

Typ:
Regel
Område:
Tillgänglighet
Aktör:
Kommun, Region, Statlig myndighet
Frågor om innehållet?
info@digg.se
Uppdaterad:
24 november 2023
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: