Dokument ska vara tillgängliga

  • Regel
  • Tillgänglighet

Dokument som publiceras på offentliga aktörers webbplatser och annan digital service ska vara tillgängliga. Det är till exempel blanketter i pdf-format, Word-dokument eller liknande.

Aktivt administrativt förfarande

Så länge en blankett eller en pdf används i verksamheten är dokumenten del av ett aktivt administrativt förfarande och ska därför vara tillgängliga. De ska vara tillgängliga även om det finns en tillgänglig e-tjänst för samma typ av ärende eller verksamhet.

I ett aktivt administrativt förfarande finns en part som är avsändare eller mottagare i relation till dig om offentlig aktör, till exempel en privatperson eller en anställd.

Exempel på aktivt administrativt förfarande:

  • handläggning av ärende hos offentliga aktörer
  • rapportering av frånvaro
  • ansökan om semester.

Om en privatperson använder en blankett för att utföra ett ärende hos dig som offentlig aktör ska blanketten vara tillgänglig även om det finns en e-tjänst för att utföra samma ärende.

Undantag

Dokument som offentliggjorts före den 23 september 2018 är undantagna från DOS-lagen, om inte innehållet behövs för att genomföra aktiva administrativa förfaranden.

Rättslig vägledning

I Diggs rättsliga vägledning finns mer information om filformat för dokument och de tillgänglighetskrav du som offentlig aktör behöver ta hänsyn till.

Filformat för dokument

Typ:
Regel
Område:
Tillgänglighet
Aktör:
Kommun, Region, Statlig myndighet
Frågor om innehållet?
info@digg.se
Uppdaterad:
24 november 2023
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: