Använd Diggs tillsynsmanual för att testa webbar, appar och dokument

  • Rekommendation
  • Tillgänglighet

Manualen beskriver hur Digg utför ingående granskning av webbsidor, dokument och mobila applikationer.

I tillsynsmanualen finns information om hur vi granskar webbplatser, dokument och appar. Det finns instruktioner, kontroller och eventuella undantag för varje kriterium som granskas. Manualen beskriver också tillsynsprocessen, rättslig grund och tillämpningsanvisningar.

Kan offentliga aktörer använda tillsynsmanualen?

Tillsynsmanualen är öppen för alla. Genom att gå igenom granskningsavsnitten i tillsynsmanualen kan du som arbetar med webb kontrollera tillgängligheten på din webbplats på samma sätt som Digg gör. Kontrollerna och instruktionerna omfattar alla tillgänglighetskrav som Digg utför tillsyn på.

Sättet vi granskar på följer den europeiska standarden EN 301 549, som i sin tur bygger på den internationella standarden WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines.

Tillsynsmanual

Tillsynsmanual för granskning av webbsidor

Webbtillägg som Digg använder

När vi granskar en webbplats använder vi webbläsarna Mozilla Firefox eller Google Chrome med tilläggen WAVE och Web Developer Toolbar. Vi använder också ett verktyg för att utöka textavstånd och ett som visar en tydligare fokusmarkering.

Typ:
Rekommendation
Område:
Tillgänglighet
Aktör:
Kommun, Region, Statlig myndighet
Frågor om innehållet?
info@digg.se
Uppdaterad:
18 december 2023
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: