Presentera inkluderande

Presentera inkluderande för att så många som möjligt oavsett funktionsförmåga ska kunna ta del av din information. Förutsätt inte att alla kan se, höra eller sortera bland stora textmassor.

Presentera som att alla deltar via telefon

För att inkludera som många som möjligt när du presenterar kan det vara bra att tänka att prata som att alla deltar via telefon. Att beskriva det du visar i bilder innebär att alla kan ta del av din information, oavsett om hen ser dina bilder eller inte.

  • Verbalisera det du visar i presentationsbilderna: beskriv och förklara vad du visar.
  • Förklara diagram, tabeller och flöden.
    • Säg: "Den högsta stapeln visar att vi har uppnått 85 procent av målen i år."
    • Säg inte: "Den högsta stapeln visar hur bra vi har uppfyllt målen i år."

Använd hörlurar och mikrofon när du presenterar

Många möten och presentationer genomförs digitalt och på distans idag. För att skapa en bra och inkluderande ljudmiljö är det viktigt att minska risken för störande bakgrundsljud och att din röst får en bra ljudupptagning.

Använd därför hörlurar och mikrofon när du presenterar på distans. Att använda mikrofon vid fysiska möten och presentationer ökar också möjligheterna för att alla lättare kan ta del av det du säger.

Prata begripligt – förklara förkortningar och fack-termer

Ett sätt att inkludera fler är att alltid förklara förkortningar och facktermer. Alla är inte lika insatta i ditt ämne som du. Det ger en bättre upplevelse för de som tittar och lyssnar på din presentation om de slipper undra vad något betyder.

Du är presentationen, inte bilderna

Det är du som är din presentation, inte presentationsbilderna. Därför är det viktigt att du inte använder din presentation som talmanus, utan använder presentationen som ett stöd till det du säger.

För att presentationen du visar ska vara så inkluderande som möjligt ska du tänka på följande:

Ett budskap per bild

Ett budskap per bild gör det lättare för de som tittar och lyssnar att fokusera på det du säger, istället för att ta in en hel presentationsbild med text. Är dina åhörare upptagna med att läsa det som står på din bild hör de ändå inte vad du säger.

Kontraster, färger, storlek

Innehåll med tillräckliga kontraster och storlek är nödvändigt för att så många som möjligt ska kunna ta del av din presentation. I Diggs mallar finns färger och storlekar framtagna för att underlätta att göra rätt.

Publicera presentationen digitalt?

Om du vill publicera din Powerpoint-presentation digitalt ska du alltid se till att presentationen är tillgänglig. Att skapa en tillgänglig Powerpoint-presentation innebär bland annat att kontrollera kontraster, läsordning och textalternativ för bilder.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: