Hur är det att bli tillgänglighetsgranskad av Digg?

Kapitel

  • Vad händer före, under och efter en ingående tillgänglighetsgranskning?
  • Hur är upplevelsen för den organisation som blir granskad?

Diggs tillgänglighetsspecialist Ilias Bennani och Erik Jansson, UX-designer på Statens tjänstepensionsverk, pratar om hur tillsyn går till och hur det är att bli tillgänglighetsgranskad av Digg.

Från Digg forum 26 september 2023.

Längd: cirka 31 minuter.

Hur vi genomför tillsyn

Vi genomför tillsyn av digital offentlig service utifrån de kriterier som finns i EU-kommissionens genomförandebeslut. Det innebär att vi granskar en viss andel av de digitala tjänsterna manuellt genom ingående övervakning. En andel digitala tjänster granskas förenklat med ett granskningsverktyg.

De aktörer vars digitala service vi ska granska manuellt kontaktar vi i förväg.

Mer inom området Tillgänglighet och inkludering

Läs mer om Tillgänglighet och inkludering

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan