Tillgänglighetsbrister som bedöms vara oskäligt betungande

  • Regel
  • Tillgänglighet

Du som offentlig aktör behöver inte uppfylla tillgänglighetskraven i DOS-lagen om det bedöms som oskäligt betungande.

Bedömning av oskäligt betungande

Bedömningen om det som behöver tillgänglighetsförbättras är oskäligt betungande ska göras utifrån bland annat vad som behöver göras, resurser, uppskattade kostnader kontra fördelar för personer med funktionsnedsättning.

Om du kan visa att kostnaderna att tillgänglighetsförbättra är oskäliga i förhållande till de uppskattade fördelarna för personer med funktionsnedsättning eller om det medför stora problem för er att fullfölja era ordinarie uppgifter som offentlig aktör kan det finnas skäl att kunna åberopa undantaget oskäligt betungande.

Observera att du som offentlig aktör alltid är skyldig att tillgängliggöra digital service så långt som möjligt.

Oskäligt betungande ska beskrivas i tillgänglighetsredogörelsen

Innehåll, funktionalitet eller annat som du som offentlig aktör bedömt vara oskäligt betungande att förbättra tillgängligheten på ska beskrivas i tillgänglighetsredogörelsen för den digitala service det gäller. Du ska utgå från följande när du beskriver varför:

  • den offentliga aktörens storlek
  • karaktären på uppgiften och resurser
  • uppskattade kostnader för dig i förhållande till de uppskattade fördelarna för personer med funktionsnedsättning.

Inte godkända skäl att åberopa oskäligt betungande:

  • att inte prioritera tillgänglighetsarbete i organisationen
  • att inte ha tid att arbeta med tillgänglighet
  • att inte ha kompetens inom tillgänglighetsområdet.

Rättslig vägledning

I Diggs rättsliga vägledning finns mer detaljerade beskrivningar av undantagen från DOS-lagen.

Typ:
Regel
Område:
Tillgänglighet
Aktör:
Kommun, Region, Statlig myndighet
Frågor om innehållet?
info@digg.se
Uppdaterad:
24 november 2023
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: