Öppna upp och dela data via Sveriges dataportal

  • Rekommendation
  • Öppna data

För att öppna och delade data från offentliga aktörer ska bli en värdefull samhällsresurs är det viktigt att de människor och organisationer som vill använda data enkelt kan hitta och förstå den. Data ska också hålla hög kvalitet och göra det möjligt att samarbeta. Därför är det viktigt att data öppnas upp och delas på ett strukturerat sätt och utifrån gemensamma principer och rekommendationer.

Data kan delas helt öppet som ”öppna data”, men kan också delas med olika villkor som sätter restriktioner för användningen, så kallade ”delade data”. Sveriges dataportal är den plats där öppna och delade data från svenska myndigheter, regioner och kommuner finns samlat. Den data som delas här syns automatiskt också på EU:s portal för öppna data. Detta ökar möjligheterna för att data även används utanför Sveriges gränser och kommer fler till nytta.

För att få ett stöd i det praktiska arbetet med öppna och delade data finns ett antal olika vägledningar, rekommendationer och resurser som DIGG rekommenderar att du som offentlig aktör använder.

Vägledning för att tillgängliggöra information

En vägledning som fokuserar på att stödja det praktiska arbetet som du som offentlig aktör behöver göra för att dela med dig av öppna och delade data samt hur du publicerar den på Sveriges dataportal. Syftet är att göra det möjligt för många att använda data. Rekommendationerna i vägledningen riktar sig i huvudsak till informationsägare, förvaltare och utvecklare samt vid behov till bland annat verksamhetschefer, strateger, jurister, it-säkerhetsansvariga och arkivarier. Vägledningen innehåller exempel på vad som kan vara öppna data och data som ska delas kontrollerat med olika villkor. Det finns även information om hur du som arbetar på en myndighet, region eller kommun kan skydda information som är värd att skydda. Vägledningen tydliggör också de nationella principerna som finns kring att öppna och dela data.

Vägledning för att tillgängliggöra information

Rekommendationer för öppna licenser och immaterialrätt

Rekommendationerna kompletterar ”Vägledningen för att tillgängliggöra information” genom att beskriva arbetet med att sätta licenser på data och hantera frågor kring data som behöver skyddas på olika sätt (immaterialrätt). Här hittar du rekommendationer för vilka öppna licenser som Digg rekommenderar för olika typer av rättigheter samt lagarna bakom dessa rekommendationer. Rekommendationerna är framtagna i samarbete med Patent- och Registreringsverket (PRV).

Rekommendationer för öppna licenser och immaterialrätt

Vägledningar om API:er för en gemensam digital infrastruktur

Vägledningen kompletterar ”Vägledningen för att tillgängliggöra information” genom att beskriva arbetet med att utveckla och hantera API:er för tillgång till data. Här beskrivs Diggs rekommendationer om den nationella REST API-profilen samt den API playbook som innehåller information om utveckling och hantering av API:er.

Vägledningar om API:er för en gemensam digital infrastruktur Länk till annan webbplats.

Sveriges dataportal

Sveriges dataportal är den plats där svenska företag, offentliga aktörer och organisationer publicerar öppna och delade data som alla kan använda. Här hittar du öppna och delade data, specifikationer av informations- och datamodeller samt begrepp och terminologier som förklarar begrepp som används i den data som finns publicerad. Det finns också ett Community där du som användare eller producent av data bland annat kan delta i diskussioner, ställa frågor eller visa upp dina dataprojekt.

Svergies dataportal Länk till annan webbplats.

Teknisk dokumentation och tjänster för att tillgängliggöra data på dataportal.se

Teknisk dokumentation och tjänster för att publicera data på dataportal.se. På Sveriges dataportal finns stöd och information till dig som vill publicera öppna och delade data på Sveriges dataportal. Du hittar även teknisk dokumentation om exempelvis den gällande metadataspecifikationen DCAT-AP-SE samt dataspecifikationer och information om begrepp och taxonomi.

Teknisk dokumentation och tjänster för att tillgängliggöra data på dataportal.se Länk till annan webbplats.

Typ:
Rekommendation
Område:
Öppna data
Aktör:
Kommun, Region, Statlig myndighet
Frågor om innehållet?
info@digg.se
Uppdaterad:
24 november 2023
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: