Digital service som inte omfattas av DOS-lagen

  • Regel
  • Tillgänglighet

Direktsändningar, vissa kartor och viss digital service från tredje part är exempel på digital service som är undantagna från DOS-lagen. Det innebär att de inte omfattas av tillgänglighetskraven.

Undantag för viss service

I 9 § DOS-lagen framgår att lagen inte är tillämplig på digital service som utgörs av:

  • direktsändningar av tidsberoende medier
  • kartor som inte är avsedda för navigering
  • digital service från tredje part
  • reproduktioner av föremål för kulturarvssamlingar
  • digital service inom verksamhet som tillhör skolväsendet eller de särskilda utbildningsformerna.

Rättslig vägledning

I Diggs rättsliga vägledning finns mer information om undantagen för viss service.

Undantag för viss service

Typ:
Regel
Område:
Tillgänglighet
Aktör:
Kommun, Region, Statlig myndighet
Frågor om innehållet?
info@digg.se
Uppdaterad:
24 november 2023
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: