Arbeta strategiskt för att öppna upp och dela data

  • Rekommendation
  • Öppna data

Ett av målen med Sveriges datastrategi är att ”Sverige ska vara en ledande datadelningsnation inom AI och digital innovation med syftet att stärka välfärden, konkurrenskraften och ett hållbart samhälle”.

Data ska vara så öppen som möjligt och samtidigt så stängd som den behöver vara för att vara säker. Genom att samarbeta kan vi öka tillgången till data och skapa förutsättningar för ett samhälle där:

  • En datadriven förvaltning kan agera utifrån en välunderbyggd kunskapsposition och leverera användarcentrerad service.
  • En datadriven forskning som kan dela och använda data så öppet som möjligt och så stängt som nödvändigt.
  • En datadriven ekonomi som har god tillgång till en nyckelresurs för innovation bland annat genom framväxten av datamarknader.

Senast 2025 ska statliga myndigheter ha påbörjat arbetet med att effektivisera sina verksamheter och förenkla för företag och medborgare med hjälp av delad data, AI och datadriven analys. Kommuner och regioner är också rekommenderade att påbörja arbetet med att öppna upp och dela data.

I det strategiska arbetet med att öppna upp och dela data rekommenderar Digg att följa de nationella principerna för att tillgängliggöra information, vägledningen för strategiska beslut och åtgärder samt rekommendationer för upphandling av data.

Nationella principer för att tillgängliggöra information

De övergripande nationella principerna innehåller stöd för dig som offentlig aktörer i ditt arbete med att tillgängliggöra information. Både data som ska vara helt öppna och data som ska delas kontrollerat med olika villkor. Principerna är generella och gäller för alla offentliga aktörer. De kan därför användas av myndigheter, regioner och kommuner för att göra det enklare för dig att fatta beslut. Dessutom skapar det förutsättningar för att offentliga aktörer börjar hantera öppna data på ett mer likartat sätt. Principerna finns också i ett format som kan laddas ner och användas som beslutsunderlag.

Nationella principer för att tillgängliggöra information

Vägledning för strategiska beslut och åtgärder

Vägledningen riktar sig främst sig till dig som arbetar med att besluta och upprätthålla övergripande strategier, åtgärder och processer för öppna data på en myndighet, kommun eller region. Exempel på områden i vägledningen är vilka organisatoriska förutsättningar som behöver finnas på plats, frågor kring ägarskap och strategiska teknikval samt hur du kan arbeta med frågan med öppna data redan från upphandlingsfasen.

Vägledning för strategiska beslut och åtgärder

Rekommendationer för upphandling av data

Rekommendationer för upphandling av data ger dig som offentlig aktör stöd i arbetet med kravställning relaterat till data. Rekommendationerna ska användas som ett komplement till annat upphandlingsstöd kring exempelvis digital teknik, e-tjänster, förstudier och utredningar. Genom att följa rekommendationer kan du som offentlig aktör skapa bättre förutsättningar för att kostnadseffektivt kunna använda, hantera och tillgängliggöra er data. De bidrar också till minskade risker för inlåsning av data och bristande informationssäkerhet. Rekommendationerna har tagits fram i samverkan mellan Digg, Upphandlingsmyndigheten, e-Sam, RISE och Västra Götalandsregionen. För att underlätta för dig när du anskaffar eller hanterar data som en del av en upphandling av it-system eller digitala tjänster har vi även tagit fram förslag på kravtexter kopplat till rekommendationerna.

Rekommendationer för upphandling av data

Typ:
Rekommendation
Område:
Öppna data
Aktör:
Kommun, Region, Statlig myndighet
Frågor om innehållet?
info@digg.se
Uppdaterad:
24 november 2023
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: