Aktörer som inte omfattas av DOS-lagen

  • Regel
  • Tillgänglighet

Public service-företag och icke-statliga organisationer är undantagna i DOS-lagen. Det innebär att den digitala service som dessa aktörer tillhandahåller inte omfattas av tillgänglighetskraven.

Public service-företag

Undantaget avser de så kallade public service-företagen Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion.

Icke-statlig organisation

Undantaget gäller icke-statliga organisationer vars service inte är väsentlig för allmänheten eller inte är avsedd för personer med funktionsnedsättning eller specifikt tillgodoser deras behov. Det finns ingen legal-definition av vad som utgör en icke-statlig organisation. Som exempel kan dock nämnas

  • ideella föreningar
  • stiftelser
  • registrerade trossamfund.

Rättslig vägledning

I Diggs rättsliga vägledning finns mer detaljerade beskrivningar av undantagen för vissa aktörer.

Undantag för vissa aktörer

Typ:
Regel
Område:
Tillgänglighet
Aktör:
Kommun, Region, Statlig myndighet
Frågor om innehållet?
info@digg.se
Uppdaterad:
24 november 2023
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: