Värdefulla datamängder för stärkt innovationskraft

Kapitel

Den 9 februari trädde EU-kommissionens genomförandeakt om värdefulla datamängder i kraft. Ulrika Domellöf Mattsson, dataspecialist på Digg, och Richard Vesterberg, kansliråd på Regeringskansliet, berättar om vad detta innebär, vad som är värdefulla datamängder och vad det har med innovation och öppna datalagen att göra.

Från Digg forum 28 mars 2023.

Längd: cirka 26 minuter.

Värdefulla datamängder

En värdefull datamängd är data som är förknippat med stora fördelar för samhället, miljön och ekonomin i och med att de finns tillgängliga för många. Det är data som är särskilt lämpliga att använda för att skapa digitala tjänster och applikationer. Värdefulla datamängder omfattas av en särskild reglering i öppna data-direktivet och i öppna datalagen.

Mer inom området Öppna och delade data

Läs mer om Öppna och delade data

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan