Vad menas med tillgänglighet?

Begreppet tillgänglighet är centralt på Webbriktlinjer. Vi beskriver främst digital tillgänglighet som har att göra med funktionsnedsättning. Tjänster och information ska utformas på ett sätt så att de inte utestänger personer på grund av funktionsnedsättning.

Digital tillgänglighet

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att få tillgång till digital offentlig service såsom tjänster och information på webbplatser och applikationer. Information och tjänster ska därför kunna användas av alla människor oavsett funktionsnedsättning eller bredast möjliga spektrum av egenskaper och förmågor.

Funktionsnedsättning och funktionshinder

Det är viktigt att veta att funktionshinder inte är detsamma som funktionsnedsättning.

Funktionshinder är en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.

Så definierar Socialstyrelsen ordet funktionshinder. Funktionshinder orsakas alltså av det glapp som kan finnas mellan individens förmågor och omgivningens krav.

Funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.

Så definierar Socialstyrelsen ordet funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningar kan vara tillfälliga, bestående eller bero på situation. Bra tillgänglighet kan ofta förhindra att en funktionsnedsättning medför funktionshinder.

Design för alla och universell utformning

Ett bra sätt att förhindra att funktionshinder uppstår är att utgå från den breda variation som finns i olika människors förmågor och egenskaper, snarare än att designa för en genomsnittlig användare. Det kallas design för alla eller universell utformning.

Det handlar inte bara om funktionsnedsättningar utan om hela den mångfald som präglar användarnas behov, förmågor och egenskaper. Ibland är särskilda lösningar nödvändiga, men så långt som möjligt bör de ordinarie lösningarna fungera för alla. Det blir mer inkluderande och ofta billigare och bättre för alla.

Tillgänglighet som ett vidare begrepp

SIS-standarden Ergonomi – Allmänna riktlinjer, principer och begrepp (ISO 26800) definierar tillgänglighet som:

den utsträckning i vilken produkter, system, tjänster och inrättningar kan användas av personer från en grupp med bredast möjliga spektrum av egenskaper och förmågor så att dessa personer kan uppnå specificerade mål i specificerade användningssammanhang.

Tillgänglighet kan därför också innebära exempelvis:

  • fysisk tillgänglighet
  • säkerhet
  • prestanda
  • täckningsgrad.

Webbriktlinjer fokuserar dock på digital tillgänglighet och att tjänster och information ska utformas på ett sätt så att de inte utestänger personer på grund av funktionsnedsättning.

Relaterad information

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: