Användarcentrerat arbetssätt och tjänstedesign

En webbplats är användbar när den låter användarna uppnå sina mål lätt och smidigt. Ett bra sätt att uppnå användbarhet är att arbeta användarcentrerat.

På Sveriges kommuner och regioners webbplats Innovationsguiden.se finns stöd kring kring användardriven innovation och tjänstedesign.

Innovationsguiden.se Länk till annan webbplats.

Användarcentrerat arbetssätt

Användarcentrerade metoder består oftast av (någon variation av) följande fyra faser:

  • analysera hur webbplatsen kommer att användas och av vem
  • ta fram designförslag
  • testa och utvärdera designförslag
  • stämma av resultat med ansvarig.

Tjänstedesign – en tydlig användarcentrerad metod

Tjänstedesign är en användarcentrerad iterativ designmetod som har fått stor spridning på senare tid. Ordet kommer från engelskans service design, och är en metod för att ta fram, eller förbättra tjänster som möter användarnas behov. Det är också ett förhållningssätt för hur man får kunskap och insikter om vilka faktiska problem som användarna möter i sin vardag och hur man som organisation kan möta användarnas behov och hitta lösningar som förbättrar.

Kännetecknande för tjänstedesign är att:

  • utvecklingen sker i små steg i en iterativ process
  • användarna involveras under hela processen
  • experimentera genom att generera förslag och idéer redan på ett tidigt stadium
  • använda olika metoder för att förstå och få insikter om användarens behov och situation
  • strukturera och visualisera helheter
  • ta fram prototyper och testa lösningar med användare.
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: