Digg forum 26 september

Digg forum är ett webbinarium där du kan ta del av aktuell information om våra pågående uppdrag. De olika passen på Digg forum är ungefär 20-30 minuter långa och du väljer fritt vilka pass du vill delta på. Under pågående webbinarium besvarar vi dina frågor i chatten.

Webbinarierna från Digg forum 26 september finns på Digg play.

Program 26 september

09.00: Fortsatt utveckling av Sveriges digitala infrastruktur med fokus på hälsa, vård och omsorg

Ett av regeringens fokusområden är digitaliseringen inom hälsa, vård och omsorg. Det här stöttar Ena genom att skapa grundläggande förutsättningar för utveckling och realisering av den nationella digitala infrastrukturen.

I somras fick E-hälsomyndigheten ytterligare regeringsuppdrag där den nationella digitala infrastrukturen spelar en avgörande roll. Vi ger er även en inblick i hur det går i E-hälsomyndighetens arbete med grunddatadomän Hälsa, vård och omsorg.

Presentatörer: Viktoria Hagelstedt, avdelningschef på avdelningen för samordning och datadelning på Digg samt Helena Nilsson och Jakob Algulinfrån E-hälsomyndigheten.

09.30: Nationell färdplan för det digitala decenniet

Digg presenterar ett förslag på färdplan för att nå de digitala mål som antagits av EU. Webbinariet bygger på en nyligen publicerad Digg-rapport som beskriver vad som görs för att nå målen och som ger en överblick över nuläget. Du får också höra mer om de investeringar och resurser som krävs för att uppnå målen till 2030.

Presentatör: Magdalena Norlin-Schönfeldt, enhetschef på enheten för Analys på Digg.

10.00: Börja skicka post digitalt

Fler än 250 kommuner, regioner och myndigheter har valt att skicka sin post digitalt. Att skicka post digitalt är enkelt, säkert, hållbart och minskar kostnaderna. Det är lätt för dig som offentlig aktör att ansluta och redan idag tar över 6 miljoner privatpersoner och företag landet runt emot sin post i en digital brevlåda. På seminariet berättar vi mer om digital post, hur du ansluter och hur vi på Digg kan stötta dig.

Passet är särskilt intressant för kommuner, regioner och statliga myndigheter

Presentatörer: Malin Åbbel Fjell och André Nilsson, båda verksamhetsutvecklare på Digg.

10.30: Senaste nytt om införandet av SDG-förordningen

Med en gemensam digital ingång ska det bli enklare för medborgare och företag i EU-länder att använda tjänster online. EU-förordningen Single digital gateway (SDG) träder i kraft den 12 december 2023. Under passet på Digg forum kommer vi att ge senaste nytt om arbetet och förutsättningarna för att uppfylla lagkraven i förordningen. Vi kommer bland annat att ta upp var det finns information om vad myndigheter behöver göra samt vad som händer med utvecklingen av det tekniska systemet för bevishämtning.

Passet är särskilt intressant för dig som arbetar med verksamhetsutveckling, tjänsteutveckling eller projektledning inför införandet av SDG.

Presentatör: Karolin Kühn, specialist inom SDG på Digg.

11.00: Informationsplikt för öppna data – vägledning och krav

Vi berättar om olika sätt att lämna beskrivande information, så kallad metadata, till Sveriges dataportal. Som offentlig aktör ska du lämna metadata för all data som är tillgängliggjord eller ska tillgängliggöras för vidareutnyttjande på Sveriges dataportal.

Passet är särskilt intressant för offentliga aktörer som producerar och publicerar data på Sveriges dataportal.

Presentatörer: Ulrika Domellöf Mattsson, specialist inom öppna data och Mathea, jurist på Digg.

11.30: Digg tar över ansvaret för Säker digital kommunikation (SDK). Hur går arbetet?

Våren 2024 kommer Digg att ta över ansvaret för Säker digital kommunikation (SDK). Ett tryggt, enkelt och säkert sätt att utbyta information och meddelanden mellan aktörer i offentlig sektor. På detta seminarium får du svar på de vanligaste frågorna om flytten. Du får också inblick vad som händer bakom kulisserna på Digg och hur arbetet går.

Passet är särskilt intressant för kommuner, regioner, statliga myndigheter.

Presentatörer: Stina Hedlund, Anders Nordlander, båda specialister inom SDK på Digg.

13.00: Hur är det att bli tillgänglighetsgranskad av Digg?

  • Vad händer före, under och efter en ingående tillgänglighetsgranskning?
  • Hur är upplevelsen för den organisation som blir granskad?

Diggs tillgänglighetsspecialist Ilias Bennani och Erik Jansson, UX-designer på Statens tjänstepensionsverk, pratar om hur tillsyn går till och hur det är att bli tillgänglighetsgranskad av Digg.

Passet är särskilt intressant för dig som arbetar med tillgänglighet och digitalt innehåll i offentlig sektor och för organisationer som står inför en granskning av Digg.

Presentatörer: Ilias Bennani, specialist inom digital tillgänglighet på Digg och Erik Jansson, UX-designer på Statens tjänstepensionsverk, SPV.

14.00: Juridisk vägledning om öppna datalagen - fokus på tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande

Vi berättar om en ny juridisk vägledning från Digg som handlar om hur offentliga aktörer ska hantera begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande. Fokus är på de krav som ställs enligt lagen.

Passet är särskilt intressant för dig som är jurist i offentlig sektor som arbetar med öppna data.

Presentatör: Mathea, jurist på Digg.

Om Digg forum

Digg forum är ett inspelat webbinarium där du kan ta del av aktuell information om våra pågående uppdrag. Du kan inte föranmäla dig, men kan lägga till passen i din egen kalender för påminnelse.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: