Digg forum 25 april

På Digg forum 25 april berättar vi berättar om ett nytt verktyg för att beräkna nyttor och kostnader inom Ena – Sveriges digitala infrastruktur. Vi berättar också om EU-finansieringsprogrammet DIGITAL, om DOS-lagen och konsekvenserna av att försöka undkomma tillgänglighetskraven samt om bevis och förfaranden inom Single digital gateway.

Digg forum 25 april finns att se på Digg play.

Program

Den 25 april:

09.00: Nytt verktyg för att beräkna nyttor och kostnader

Aktuellt inom Ena – Sveriges digitala infrastruktur. Vi presenterar en betaversion av ett nytt beräkningsverktyg för nyttor och kostnader som är en del av myndighetens uppdrag.

Ur Diggs regleringsbrev 2022: ”Myndigheten för digital förvaltning ska inom ramen för uppdraget ta fram en modell och verktyg för beräkning och visualisering av nytto/kostnadsanalyser ur ett samhällsekonomiskt perspektiv...”.

Passet är särskilt intressant för dig som arbetar med eller är intresserade av beräkningar av nyttor och kostnader samt Cost-benefit analyser.

Presentatörer: Daniel Antonsson, strateg, Peter Rosenback, analytiker och Ann Söderström Johansson, samhällsekonom.

10.00: En gemensam digital ingång till Europa med fokus på förfaranden och bevis

Vad är beviskartläggning och vad behöver behöriga myndigheter göra? Vi kommer bland annat att visa exempel på bevis och förfaranden.

Passet är särskilt intressant för dig som arbetar med införandet av SDG-förordningen på en myndighet eller kommun.

Presentatörer: Karolin Kühn, specialist inom SDG-förordningen och Fredrik Wessén, konsult.

En gemensam digital ingång – Single digital gateway

11.00: Utlysningar i EU-finansieringsprogrammet DIGITAL

Vi berättar om aktuella utlysningar i EU-finansieringsprogrammet för ett digitalt Europa (DIGITAL).

DIGITAL syftar till att bygga digital kapacitet och infrastruktur inom EU med fokus på att underlätta bred användning av digital teknik och sätta resultat från forskning på marknaden. Målgrupper är företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentliga organisationer.

Passet är särskilt intressant för organisationer som vill och har kapaciteten att delta i EU-samarbeten.

Presentatör: Adrian Solitander, nationell kontaktpunkt DIGITAL

Programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL)

13.00: Den verkliga kostnaden av att försöka undkomma DOS-lagen

Det finns en kortsiktighet med att försöka slippa göra innehåll och tjänster tillgängliga och många missar de långtgående kostnaderna och konsekvenserna, främst för den egna verksamheten. Idag berättar vi om hur din verksamhet påverkas av att försöka undkomma DOS-lagens krav.

Passet är särskilt intressant för dig som arbetar med digitalt innehåll i offentlig sektor och andra verksamheter som omfattas av DOS-lagen.

Presentatör: Ilias Bennani, specialist inom digital tillgänglighet

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen)

Om Digg forum

Digg forum är ett inspelat webbinarium där du kan ta del av aktuell information om våra pågående uppdrag. Du kan inte föranmäla dig, men kan lägga till passen i din egen kalender för påminnelse.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: