Digg forum 14 februari

På Digg forum 14 februari berättade vi bland annat om om den nya versionen av ramverk för nationella grunddata, tillgänglighet och upphandling samt om Single Digital Gateway – med fokus på det tekniska systemet för gränsöverskridande bevisutbyte.

Digg forum 14 februari finns på Digg play

Program

Den 14 februari:

Ny version av ramverk för nationella grunddata

Vi berättar om den nya versionen av ramverk för nationella grunddata samt om grunddatadomän transportsystem som nyligen fått beslut om att utvecklingen av domänen ska påbörjas inom Ena – Sveriges digitala infrastruktur.

Passet är särskilt intressant för dig som arbetar inom offentlig sektor och är intresserad av grunddata.

Presentatörer: John Cunningham, verksamhetsarkitekt på Bolagsverket och Britt-Marie Calles, digital strateg på Trafikverket.

Ena – Sveriges digitala infrastruktur

Single Digital Gateway – med fokus på det tekniska systemet för gränsöverskridande bevisutbyte

Inom EU utvecklas nu ett tekniskt system för gränsöverskridande bevisutbyte som en del av uppfyllandet av EU-förordningen om Single Digital Gateway. Digg utvecklar de svenska förvaltningsgemensamma funktionerna som behövs för att svenska behöriga myndigheter ska uppfylla kraven i förordningen.

I detta pass får du kännedom om det tekniska systemet, hur arbetet går till inom EU samt hur utvecklingen av funktionerna framskrider.

Passet är särskilt intressant för dig som arbetar med införandet av Single Digital Gateway på en myndighet eller kommun som berörs av det tekniska systemet för bevisutbyte.

Presentatörer: Elna Fredriksson, specialist inom SDG-förordningen och Fredrik Wessén konsult.

Single Digital Gateway

Digital tillgänglighet och upphandling: lagkrav, tips och hur ni hanterar vanliga problem

Att upphandla en digital tjänst så att den blir tillgänglig har visat sig vara komplicerat. På dagens Digg forum berättar vi om lagkraven, vanliga problem med upphandling och digital tillgänglighet och tips om vad du kan göra för att säkerställa att det du upphandlar blir tillgängligt.

Passet är särskilt intressant för dig som på något sätt kan påverka en offentlig upphandling, exempelvis som anbudsgivare, kravställare eller upphandlare på myndighet.

Presentatör: Ilias Bennani, specialist inom digital tillgänglighet.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen)

Vägledningar för digitaliserings- och automationsvänlig lagstiftning

Digg har arbetat med två vägledningar: vägledning för digitaliseringsvänlig författning och vägledning för automationsvänlig författning. På Digg forum presenterar vi innehållet i vägledningarna och de rekommendationer som vi ger på området.

Passet är särskilt intressant för dig som arbetar med regelgivning i någon form inom offentlig förvaltning; främst jurister men även beslutsfattare och verksamhetsutvecklare eller arkitekter.

Presentatörer: Jens Tiensuu och Louise Wikström, jurister på Digg.

Om Digg forum

Digg forum är ett webbinarium där du kan ta del av aktuell information om våra pågående uppdrag. De olika passen på Digg forum är oftast mellan 30 och 45 minuter långa. Du kan inte föranmäla dig, men kan lägga till passen i din egen kalender för påminnelse.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: