Säker digital kommunikation

Ett nationellt samverkansprojekt för en säker och enhetlig hantering av känslig information inom den offentliga sektorn.