Analys av digitaliseringens utveckling

För att stödja regeringens styrning, identifiera vad som behöver göras och möjliggöra en ändamålsenlig digitalisering har Digg ett särskilt uppdrag att stödja regeringen med underlag och analyser.