Öppna och delade data

Data och information är en viktig resurs med möjlighet att bidra till en rad olika positiva värden för samhället. Digg arbetar för att främja tillgängliggörande och vidareutnyttjande av data från den offentliga förvaltningen. Här hittar du information om vilka nyttor som en ökad tillgång till data kan leda till, samt länkar till mer fördjupade stöd och vägledningar.