Auktorisationssystem för e-legitimering och digital post

Kapitel

Genom auktorisationssystem kan offentliga aktörer skaffa tjänster för elektronisk identifiering och digital post. Syftet med auktorisationssystem är att ge alla utförare av offentligt finansierad verksamhet möjlighet att erbjuda digitala tjänster på lika villkor.

Mer inom området Regeringsuppdrag

Läs mer om Regeringsuppdrag

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan