Dataambassadörsprogrammet - ett operativt stöd för offentliga aktörer som vill dela data

Kapitel

Dataambassadörsprogrammet är en utbildningssatsning från Digg som riktar sig till offentliga aktörer och syftar till att skapa ett enklare sätt att lära sig om grunderna i öppen datadelning och även få ett stöd i att kunna genomföra egna utbildningar i sin egen organisation. I det här seminariet berättar vi kort om bakgrunden till satsningen, hur utbildningen är upplagd, och vad deltagarna får med sig genom att delta. Vi bjuder också på lite information om hur satsningen har slagit ut sedan den startade i feb 2023.

Mer inom området Datalagen

Läs mer om Datalagen