Vad är det värt? Så här ser du värdet och nyttan med digitala satsningar

Kapitel

Peter Rosenback och Ann Söderström Johansson från Digg visar upp ett nyutvecklat beräkningsverktyg som hjälper dig att värdera, prioritera och följa upp digitala investeringar.

Verktyget ger ett stöd för att lättare identifiera, beskriva och värdera nyttor och kostnader när en organisation står inför en större investering eller förändring.

Beräkningsverktyget togs fram på uppdrag från regeringen och finns i två versioner. Ett webbaserat verktyg med fokus på att erbjuda ett lättanvänt och överskådligt verktyg, där resultaten är jämförbara under förutsättning att samma indata, antaganden och förutsättningar använts. Verktyget finns också i Excel-format som erbjuder större flexibilitet och bättre möjlighet till en mer verksamhetsanpassad kalkyl.

Beräkningsverktyg för nyttor och kostnader är främst tänkt för offentliga sektorn. Det kan handla om organisationer som är anslutna till byggblock och grunddatadomäner inom Ena – Sveriges digitala infrastruktur, men också andra projekt eller regeringsuppdrag.

Beräkningsverktyget för nyttor och kostnaderLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Mer inom området Omvärldsbevakning och analys

Läs mer om Omvärldsbevakning och analys

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan