Fortsatt utveckling av Sveriges digitala infrastruktur med fokus på hälsa, vård och omsorg

Kapitel

Ett av regeringens fokusområden är digitaliseringen inom hälsa, vård och omsorg. Det här stöttar Ena genom att skapa grundläggande förutsättningar för utveckling och realisering av den nationella digitala infrastrukturen.

I somras fick E-hälsomyndigheten ytterligare regeringsuppdrag där den nationella digitala infrastrukturen spelar en avgörande roll. I den här filmen ger vi en inblick i hur det går i E-hälsomyndighetens arbete med grunddatadomän Hälsa, vård och omsorg.

Från Digg forum 26 september 2023

Längd: cirka 22 minuter.

Mer inom området Ena

Läs mer om Ena

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan