Digital inkludering – lösningar (del 2 av 2)

Kapitel

Användningen av digitala covidbevis i samhället visade på att digitalt utanförskap kan innebära svåra konsekvenser för många. Ett regeringsuppdrag till Digg har visat på att dels insikter om vad digitalt utanförskap innebär och dels på vilka lösningar som effektivt kan ge fler tillgång till samhällets digitala service.

I två avsnitt kan du lyssna på ett samtal där dels begreppen reds ut och ges en innebörd med exempel om digitalt utanförskap, och dels kan du också få veta mer om hur det finns både beprövade och nya sätt att lösa problem med digitalt utanförskap.

Längd: cirka 14 minuter.

00:00, Anders:

Hej och välkommen till den andra delen av ett samtal om inkludering med Digg. Jag heter Anders Grillhammar och är glad att även i detta avsnitt kunna välkomna Mats Snäll från Digg. Välkommen Mats.

00:16, Mats:

Tack så hemskt mycket Anders. Det är roligt att vara tillbaka.

00:19, Anders:

Är det några reflektioner som du vill dela med dig av från vårt första avsnitt?

00:24, Mats:

I vårt första avsnitt pratade vi mycket om begreppen vad digitalt utanförskap innebär, i förhållande till digital inkludering som då är en aktivitet man gör för att inkludera flera. Vi har ju också andra begrepp som delaktighet, digital delaktighet och annat som förekommer men det är i samma område så det är bra att veta lite grann om förutsättningarna innan man lyssnar på det här kanske.

00:46, Anders:

Bra. I dagens avsnitt ska vi prata om vad som görs eller vad som ska göras för att öka den digitala inkluderingen. Vi ska också höra hur det går för Tomas. Kommer han att bli inkluderad? Vi ska prata om lösningar, men hur ser förutsättningarna ut Mats?

01:07, Mats:

Förutsättningarna i samhället, i Sverige, är att vi har en hög digitaliseringstakt. Vi har också en hög digital mognad i samhället skulle jag vilja påstå. Många av de lösningar som tas fram idag är ju smarta, bra och enkla kan man tycka. Samtidigt så finns det som vi konstaterade i förra avsnittet ett utanförskap, eller det kan bli ett utanförskap när man inte klarar av eller mäktar med de digitala lösningarna. Jag kan också säga att vi har nog en ganska stor politisk enighet överlag, oavsett partitillhörighet om att alla ska vara med, alla ska kunna inkluderas, alla måste kunna få tillgång till samhällets service. Så jag tror att det finns en enighet rakt över på det viset, även om det då kanske inte finns någon uttalad nollvision för just digital inkludering. Och vi har nog faktiskt inte heller en tydlig väg eller strategi för hur vi ska ta oss an det här problemet, och kanske inte heller har vi tidigare haft insikten om att det kanske är så pass många som över en miljon människor utan e-legitimation som kan hamna utanför.

02:15, Anders:

Det du beskriver är att vi har en stor skuld gällande digitalt utanförskap och att det inte görs tillräckligt.

02:26, Mats:

Ja, kanske inte att det görs, det görs väldigt mycket. Det skulle kunna vara tillräckligt om det kanske gjordes på rätt sätt. Det har ju provats väldigt många saker från olika håll. Kommuner, regioner, olika statliga myndigheter, även privata sektorn jobbar naturligtvis för att folk ska kunna få tillgång till tjänster och service. Men kanske har man inte haft tillräcklig insikt, kanske gör man det lite enkelt för sig, kanske gör man det för effektivt. Det vet jag inte, men vi har ändå en an... Vi tror att vi har hittat en väldigt viktig del i det som görs och det som borde göras i att vi ska prata om samordning.

03:09, Anders:

Det tycker jag låter bra och jag tänker att vi ska lyssna på Thomas nu och få höra lite exempel på vad som görs för att öka den digitala inkluderingen.

03:18, berättarröst:

Thomas är engagerad i en förening som hyr in sig i kommunens lokaler för möten och aktiviteter. Det var under en sån träff som Thomas såg ett informationsblad om att stadsdelen en gång i veckan anordnar digitala kaféer. Dit kan en gå för att få hjälp och lära sig om teknik eller olika digitala tjänster. De bjuder på fika och det fungerar ungefär som ett öppet hus. Numera går Thomas säkert dit en gång i månaden och har fått tillbaka rätt mycket av sitt digitala intresse. I stället för att grotta ner sig i frustration och stress som uppstår när han inte fattar hur han ska göra så skriver han ner problemen han stöter på. Han skriver ner frågor eller saker som han är nyfiken på och skulle vilja lära sig, och så tar han med det här till träffen. Där får han hjälp av en trevlig och kunnig digital hjälpare. Det känns så skönt att få träffa en annan människa som är proffs och som tar sig tid för Thomas. Att han kan prata med en människa i stället för att försöka chatta med någon automatisk bot som ändå inte ger något svar. Eller själv behöva försöka hitta svaret på hur han ska ta sig runt hindret. Thomas har lärt sig massor och har inga problem med att använda touchskärmen längre. Han har också fått hjälp att skaffa ett e-legitimation till sin smartphone, och det har öppnat otroligt många dörrar eftersom det nästan alltid krävs numera. Han har börjat fota med mobilen. Han lyssnar på nyheterna i Sveriges radios app när han promenerar i skogen med hunden. Han är överlycklig att han kan enklare hålla kontakten med sina gamla kompisar i Sundsvall via videosamtal. Nu när han stöter på hinder så har han fler knep för hur han ska komma runt det. Ibland passar han till och med på att felanmäla en hemsida eller en app. Han träffar rätt mycket andra människor som också känner oro, stress eller frustration över hur svårt det digitala är. Då försöker Thomas verkligen sprida det som han har lärt sig. Det är inte honom det är fel på, utan det är appen, mobilen eller tjänsten som inte är tillräckligt enkel eller värd att använda.

05:45, Anders:

Vad bra att Thomas har fått hjälp. Det känns jättefint. Finns denna hjälp att få för alla?

05:51, Mats:

Nej, hjälpen finns inte för alla. Det finns jättemycket hjälp och stöd utvecklat. Det finns olika digitala hjälpnätverk, det finns olika funktioner utvecklade på bibliotek och andra saker, men tyvärr så finns inte det över hela landet idag.

06:05, Anders:

Och vad är det då man kan få hjälp med?

06:08, Mats:

Ja, man kan ju få hjälp att till exempel få funktioner i sin smartphone om man har en sån. Man kan få hjälp med datorn, kanske att installera e-legitimation eller skaffa en e-legitimation, och sådana typer av hjälpåtgärder.

06:24, Anders:

Om man då inte har en padda, en PC eller en smartphone, vad gör man då?

06:30, Mats:

Ja, det är jättesvårt. Likadant om man inte har tillgång till internet kan ju också vara ett problem. Och det är ju inte så himla lätt att hjälpa heller. Men det finns vissa bibliotek som faktiskt lånar ut smartphones eller paddor för människor som kanske vill ha hjälp. Man kan till och med låna hem dem. En del har också PC eller laptops på sina bibliotek eller på andra ställen för att komma åt internet.

06:56, Anders:

Vi har tidigare pratat om att det finns över 6 000 tjänster för de som har e-legitimation, och att antalet tjänster ökar hela tiden. Kan alla få en e-legitimation?

07:10, Mats:

Nej, tyvärr är det ganska svårt för alla att få en e-legitimation idag. Det finns e-legitimationer utgivna, idag finns det tre stycken godkända, BankID, Freja ID och AB Svenska Pass som ger ut e-legitimationer. Men de här ställer ju upp krav för att få en e-legitimation och det är inte säkert att varje människa kan uppfylla det kravet. BankID kräver till exempel att du har ett bankkonto. Det krävs också att man har folkbokföringsadress för vissa delar. Så det är inte lätt för alla att få en e-legitimation idag. Samtidigt är ju e-legitimation en dörröppnare, så vi hör ju att det är viktigt att ha nyckeln.

07:47, Anders:

Och de som idag inte kan få en e-legitimation, finns det någon annan väg som skulle kunna hjälpa dem att bli digitalt inkluderade?

07:56, Mats:

Ja, jag tror vi många känner till den situationen att man har någon nära och kär som inte kommer åt internet eller kan göra vissa saker över internet. Det var ju faktiskt så under covidbevistiden att många fick hjälp av nära och anhöriga. Men det vill ju till att man lånar ut sin inloggning eller att man skaffar en bank-ID för en person. Det är inte riktigt bra. Men det finns en tjänst idag utvecklad av Bolagsverket som heter Mina Ombud. Den finns i dag för företag och den tjänsten, Mina ombud för privatpersoner, är tänkt att utvecklas under 2023. Det är ju en möjlighet för att få ombud som har full makt att agera för en persons räkning i det digitala.

08:40, Anders:

Vad bra! Visst finns det ytterligare saker som kan öka den digitala inkluderingen?

08:47, Mats:

Ja, det finns många olika lösningar som vi har diskuterat och kommit fram till som kommer hjälpa att få in fler i det digitala samhället. Vi har ju ganska mycket att göra på till exempel utveckling av tjänster som borde utgå från användarna och verkligen designas utifrån användarnas behov. I det kan man se att skulle man utveckla tjänster för alla de behov eller förutsättningar, eller många av de förutsättningar som vi idag vet är svåra när det gäller röst-tillgång, eller kunna lyssna eller läsa större text eller på andra sätt få hjälpmedel att komma in i tjänsterna, röststyrning. Skulle man utveckla för de behoven redan från början så skulle många fler kunna komma in i de här tjänsterna. Och så finns det också en annan funktion som är väldigt viktig tycker jag när det gäller att inkludera användare eller att få folk att få bra tjänster. Det är ju någonting som ofta brukar betecknas som Min profil och där kan man göra inställningar, till exempel att öka storleken på gränssnitt eller kanske till och med göra röststyrning eller göra andra saker i en tjänst för att de skulle kunna anpassas till sina egna förutsättningar.

10:02, Anders:

Jättespännande Mats. Både Mina Ombud och Min profil är ju två delar som definitivt kommer att hjälpa till att öka den digitala inkluderingen.

10:11, Mats:

Helt riktigt.

10:13, Anders:

Du har ju berättat nu om saker som är prövat och som fungerar.

10:18, Mats:

Ja, vi har ju pratat om digitala hjälpare som är en otroligt bra sak om det kan göras för många i de som är utanförskap idag. Vi har pratat om e-legitimation som är vägen in. Det är inte någon tvekan om att man måste kunna ha en identifiering i de olika tjänsterna. Man kan faktiskt se att man kan ha enklare identifiering än att man måste ha en e-legitimation som kräver de krav som har idag. Så det finns mycket saker som är prövade, eller som finns ute vid användning idag. Helt klart.

10:54, Anders:

Men vad är det då som krävs, vad är det vi måste göra för att ingen ska lämnas utanför, om det redan finns så mycket nu?

11:04, Mats:

Ja, som sagt, det har gjorts jättemycket och det vi har konstaterat ändå är att de saker som görs, görs väldigt mycket lokalt, regionalt eller enskilt och inte i samordnat. Vi ser att det behövs en samordning och den samordningen bör nog finnas på nationell och ganska hög nivå. Det skulle kunna utgå från en nollvision, att man faktiskt säger att vi accepterar inte att någon lämnas utanför i det digitala samhället. Och att utifrån en sån nollvision så skulle man kunna ha en nationell samordning, kanske en nationell samordning för digital inkludering som håller ihop de olika aktiviteterna som görs då av olika myndigheter eller olika organisationer tillsammans eller enskilt för att jobba med de lösningar som vi redan har pratat om. Men även då att statlig e-legitimation utvecklas, och vi pratade om minna ombud som en viktig tjänst som måste utvecklas. Kanske behöver man ha en mer enhetlig ingång eller enhetlig Min Profil som man kan anpassa sina tjänster i. Som vi pratade om i förra avsnittet så vet vi väldigt lite om det här området, digitalt utanförskap. Här gäller det att vi utvecklar på ett bättre sätt, sätter upp bättre effekter eller mäter effekter mycket bättre så att vi vet vad vi lyckas med och vad som är bra och vad som inte är så bra. Sen så måste vi återanvända data från tjänsterna på ett bättre sätt så att vi kan utveckla nästa tjänst eller utveckla de tjänster vi har så att det passar alla.

12:36, Anders:

Det låter väldigt hoppfullt. Samtidigt finns det en bit kvar innan alla är inkluderade.

12:44, Mats:

Ja, det finns ett arbete kvar. Men utifrån det vi har tittat på nu så känns det ändå ganska hoppfullt, för det är många saker som dels är redan påtänkta. Vi har kommit till stora och djupa insikter kring inkluderingen som kan hjälpa till att göra de utvecklingar som är kvar att göra på ett mycket bättre sätt utan att egentligen lägga till så mycket pengar eller resurser för att få det på ett bra sätt. Och sen att besluta om en nollvision tror jag inte är någonting som är svårt att göra eftersom det är ju en stor politisk enighet i att ingen ska lämnas utanför såklart. Och att det egentligen bara handlar om beslut och strategisk ledning, för att komma till rätta med det här.

13:25, Anders:

Skönt att höra. Då får jag tacka Mats, för idag, och jag vill också tacka till alla er som har lyssnat. Har du frågor eller reflektioner så finns Mats på mats.snall@digg.se.

13:40, Mats:

Tack själv Anders.

Mer inom området Tillgänglighet och inkludering

Läs mer om Tillgänglighet och inkludering

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan